Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Rozhovor s Mgr. Bohuslavom Bendíkom

Dátum:

Rozhovor s Mgr. Bohuslavom Bendíkom
Redakcia
V rokoch 2002 až 2009 pôsobil v Slovenskom odborovom zväze zdravotníctva a sociálnych služieb, ako špecialista ochrany práce. Od roku 2002 do súčasnosti pôsobí v Európskej odborovej konfederácií Brussel TUTB v technickej kancelárií BOZP, kde spracoval správu o stave legislatívy SR v oblasti BOZP a od roku 2002 je členom expertnej siete BOZP pri tejto inštitúcii. Zároveň pôsobí ako riadny člen Riadiaceho výboru EU OSHA, zastupujúci člen ACSH Luxembursko a v Poradnom výbore pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a v Konfederácií Odborových zväzov SR ako poradca BOZP.
1. Pán Bendík, skúste nám v skratke predstaviť agentúru EU-OSHA. Aké sú jej úlohy a ciele?
Európska agentúra pre bezpečnosť a zdravie pri práci (v skratke EU-OSHA) sídli v španielskom meste Bilbao a jej hlavným cieľom je nepretržité zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so zámerom európskej sociálnej politiky a politiky zamestnanosti. Úzko spolupracuje s národnými kontaktnými miestami, prostredníctvom ktorých šíri myšlienku dôležitosti bezpečnej a zdraviu neškodnej práce. Využíva na to rôzne prostriedky, počnúc organizovaním európskych kampaní, šírením informácií, distribuovaním propagačných materiálov, osvedčených príkladov z praxe, organizovaním seminárov pre odborníkov na rôzne témy BOZP ako aj finančnou podporou národných kontaktných miest pri organizovaní ich vlastných aktivít. Agentúra má veľmi kvalitnú webovú stránku, na ktorej možno nájsť rôzne informácie z oblasti BOZP vo všetkých jazykoch krajín EÚ.
2. Čo bolo dôvodom jej vzniku a priblížte nám jej históriu.
EU-OSHA bola založená v roku 1994 a v súčasnosti má významné postavenie nad rámec EÚ. Dôvodom jej vzniku bol široký rozsah a rozmanitosť otázok BOZP, s ktorými sa Európa stretáva, presahujúci zdroje a skúsenosti jedného členského štátu alebo inštitúcie. Bola zriadená preto, aby zhromažďovala a podieľala sa na obrovskom fonde regionálnych vedomostí a informácií súvisiacich s BOZP, najmä s dobrou praxou v oblasti prevencie. Na jej čele stojí riaditeľ, ktorý je volený na obdobie 4 rokov. Súčasnou riaditeľkou je Christa Sedlatschek, ktorá nahradila predchádzajúceho riaditeľa, pána Jukku Takalu, ktorý je v súčasnosti aktívny v Medzinárodnej organizácii práce. Má riadiacu radu, ktorá sa skladá zo zástupcov vlád, zamestnávateľov a zames
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.