Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Rozhovor so Soňou Roventa-Hakszer

Dátum:

Soňa Roventa-Hakszer, po ukončení štúdia na Vysokej škole manažmentu City University Washington, pobočka v Bratislave, pôsobila v rokoch 2001 až 2007 v spoločnosti Montée, s. r. o. ako Manažér / prokurista franchisingovej spoločnosti a business development manager. Krátke obdobie pôsobila ako Manažér obchodného domu textilnej spoločnosti PEEK & CLOPPENBURG, s.r.o. V súčasnosti pôsobí ako Supervízor predaja a marketingu divízie Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a konateľ spoločnosti 3M Slovensko s. r. o., v ktorej pôsobí od roku 2008. Do roku 2013 pôsobila v spomínanej spoločnosti na pozícii Supervízor ľudských zdrojov / konateľ.

Rozhovor so Soňou Roventa-Hakszer
Redakcia
1. Vydavateľstvo Wolters Kluwer vydalo koncom minulého roka publikáciu "Osobné ochranné pracovné prostriedky", v ktorej autorka M. Kordošová popísala túto oblasť tak z pohľadu legislatívy, ako aj výrobcov a užívateľov. Na príprave publikácie sa podieľala aj spoločnosť 3M, kde pôsobíte ako Supervízor predaja a marketingu divízie Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Viete nám teda zhrnúť, aká je situácia na slovenskom trhu OOPP? Dostávajú sa k nám kvalitné výrobky, alebo sa stretávate aj so situáciou, že prídete do spoločnosti a zistíte, že zamestnanci používajú nekvalitné, či dokonca nevhodné OOPP?
V dnešnej dobe nájdeme na trhu mnoho výrobcov OOPP, ktorí ponúkajú na výber veľké množstvo kvalitných prostriedkov na ochranu zdravia. V súčasnosti dostupné OOPP poskytujú vynikajúci dizajn, dokonalú kompatibilitu a profesionálnu ochranu užívateľa. Vzhľadom na vysokú odbornosť jednotlivých výrobcov a širokú paletu kvalitných OOPP je výber skutočne rozmanitý a jednoduchý. Samozrejme nájdu sa na trhu aj produkty nižšej kvality a bez certifi kátu. Takéto produkty vídame prevažne v hobby segmente alebo v malých firmách. Vo väčších spoločnostiach či výrobných závodoch existuje pracovná pozícia BOZP technika alebo Safety manažéra, ktorý zodpovedá za výber správnych a certifikovaných OOPP. Zjednodušene povedané, nie je dôležitá značka alebo krajina výroby daného ochranného prostriedku, ale certifikát produktu a tiež, aby bol vhodne zvolený pre pracovné prostredie, v ktorom sa človek potrebuje chrániť.
2. Čo je pre zamestnávateľa zárukovu kvality OOPP? Ako, prípadne kde si môžu overiť, či ponúkané OOPP spĺňajú všetky legislatívne požiadavky?
Ako som už načrtla, je dôležité, aby bol produkt certifikovaný, čo potvrdzuje, že produkt spĺňa potrebné normy. Každý certifikovaný produkt je označený a taktiež toto označenie nájde užívateľ v príbalovom návode na použitie, či v jeho technickom liste. Naša spoločnosť poskytuje samotné certifikáty na vyžiadanie. O konkrétnych normách sa zamestnávateľ alebo používateľ môže dozvedieť z odborných publikácií alebo od výrobcu. My v 3M radi vysvetlíme, aké normy má spĺňať daný OOPP.
3. Cena verzus značka! Viete nám povedať, ktorá je tá správ
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.