Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Slovenská asociácia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi

Dátum:

Slovenská asociácia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi
Slovak Association for Occupational Safety and Health and Fire Protection
Milan
Fančovič
predseda SA BOZP a OPP
Predstavenie
Asociácia je dobrovoľnou, nezávislou, neziskovou a nepolitickou odbornou organizáciou, založenou v roku 2005.
Jej poslaním je prispieť k pozdvihnutiu úrovne BOZP a OPP, k zvyšovaniu kultúry práce a kvalite pracovného života občanov SR.
V rámci svojej činnosti sa asociácia podieľa na tvorbe legislatívnych predpisov; spolupracuje s orgánmi štátnej správy a sociálnymi partnermi; pôsobí v poradných orgánoch, komisiách a pracovných skupinách; podieľa sa na realizácii štátnej politiky BOZP; vytvára a vydáva podporné materiály.
Asociácia je dnes riadnym členom ENSHPO, čo je organizácia, ktorá združuje profesionálne organizácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Európe.
Činnosť asociácie je podporená významnými osobnosťami, ktoré sa pri svojom pôsobení mimoriadnym spôsobom zaslúžil o rozvoj BOZP a OPP v Slovenskej republike.
Hlavné a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.