Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Slovenská komora BOZP a OPP

Dátum:

Slovenská komora BOZP a OPP
Ing.
Milan
Fančovič
prezident SK BOZP a OPP
Vážení priatelia,
Dňa 6. októbra 2017 bola Ministerstvom vnútra SR zaregistrovaná Slovenská komora BOZP a OPP so sídlom Mlynské nivy 70 v Bratislave.
Občianske združenie Slovenská komora BOZP a OPP (ďalej iba Komora) bolo založené rozhodnutím jeho zakladajúcich členov a schválením Stanov v zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Komora je dobrovoľná, nezávislá, nezisková a nepolitická odborná organizácia. Komora je samosprávna stavovská organizácia, združujúca odborne spôsobilé osoby a ďalších odborníkov v oblasti BOZP a OPP.
Poslaním Komory je presadzovať spoločné záujmy členov v súvislosti s legislatívou, s dozorom zo strany štátu a s požiadavkami zamestnávateľov v danej oblasti. Podporovať práva odborne spôsobilých osôb, technikov BOZP, OPP, špecialistov PO, osoby s osobitným oprávnením, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajovať ich stavovskú česť. Zvyšovať všeobecné povedomie odbornej i laickej verejnosti o dôležitosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) a ochrany pred požiarmi (ďalej OPP) pre človeka. Združovať odborníkov, fyzické a právnické osoby, ktorí pôsobia v oblasti BOZP a OPP, a byť ich reprezentatívnou a stavovskou organizáciou.
Cieľom Komory je podieľať sa na tvorbe legislatívy v oblasti BOZP
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.