Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Tepelná pohoda a obťažovanie prievanom pri práci

Dátum:

Tepelno-vlhkostná mikroklíma je dôležitým fyzikálnym faktorom pracovného prostredia, ktorý výrazne ovplyvňuje pracovné podmienky na pracoviskách. Podľa vyhlášky MZ SR č. 544/2007 Z.z. [1] sú pre jednotlivé triedy prác stanovené optimálne a prípustné mikroklimatické podmienky, charakterizované optimálnymi a prípustnými hodnotami mikroklimatických veličín. Mikroklimatické podmienky v uzavretých pracoviskách, v rozsahu optimálnych hodnôt operatívnej teploty a hodnôt doplňujúcich mikroklimatických veličín vytvárajú predpoklad pre tepelnú pohodu zamestnancov pri práci. Pri vyšších rýchlostiach prúdenia vzduchu v pracovných zónach (nad 0,25 m.s na -1) a vzniku turbulentného prúdenia spravidla dochádza k nerovnomernému ochladzovaniu najmä odkrytých častí tela, čo je zamestnancami vnímané ako obťažovanie prievanom.

Tepelná pohoda a obťažovanie prievanom pri práci
Ing.
Richard
Drahoš
D2R engineering, s.r.o., Poprad
Ing.
Peter
Weiss
Terichem, a.s., Svit
Tepelná pohoda pri práci
Pod pojmom tepelná pohoda sa rozumie stav mysle, ktorá vyjadruje spokojnosť človeka s teplotnou klímou, ktorá vychádza zo subjektívneho hodnotenia. Tepelná pohoda človeka závisí na jeho pocitovom vnímaní, na psychologických vplyvoch a na skúsenostiach s tepelným stavom prostredia, čo znamená, že tepelná rovnováha nemusí nutne znamenať tepelnú pohodu, ale tepelná pohoda je podmienená tepelnou rovnováhou [2].
Z rovnice tepelnej bilancie bol odvodený index PMV (predicted mean vote - predpokladaný stredný tepelný pocit), ktorý je vyjadrený vzťahom:
 PMV = (0,303 . e na -0,036 . M + 0,028) . L   kde:   M - je hodnota metabolizmu vo W.m2, L - je rozdiel vnútornej produkcie tepla a odvedeného tepla z tela. 
Výsledný stredný tepelný pocit je podľa [3] hodnotený sedemstupňovou stupnicou, kde "+ 3" je horúco, "+ 2" je teplo, "+ 1" je mierne teplo, "0" je neutrálne (tepelná pohoda), "- 1" je mierne chladno, "- 2" je chladno a "- 3" je zima. Na obr. č. 1 je grafické znázornenie predpokladaného percenta nespokojných (PPD) ako funkcie predpokladaného stredného tepelného pocitu (PMV). Z grafu je zrejmé, že u veľkej skupiny osôb vystavených rovnakému prostrediu, bude vždy aspoň 5% nespokojných osôb.
Obr. č. 1:
Predpokladané percento nespokojných ako funkcia predpokladaného stredného tepelného pocitu
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
Percentuálny podiel nespokojných PPD (predicted percentage dissatisfied - predpokladané percento nespokojných osôb) sa vyhodnocuje podľa vzťahu:
 PPD = 100 - 95 . e  na (-0,03353 . PMV na 4 - 0,2179 . PMV na 2) 
Stanoviť hranice tepelnej pohody tak, aby to vyhovovalo všetkým osobám je prakticky nemožné a preto sa vždy predpokladá určité percento nespokojných osôb. Preto hranice tepelnej pohody sú stanove
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.