Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Vplyv rezacieho ústrojenstva na veľkosť vibrácií motorovej píly

Dátum:

Ručná motorová reťazová píla je prenosné technické zariadenie so spaľovacím alebo elektrickým motorom, ktorého rezaciu časť tvorí uzatvorená pílová reťaz vedená vodiacou lištou. Pri práci s prenosnou ručnou reťazovou pílou so spaľovacím motorom predstavujú vibrácie prenášané na ruky významný rizikový faktor pracovného prostredia.

Vplyv rezacieho ústrojenstva na veľkosť vibrácií motorovej píly
doc. Ing.
Miroslav
Dado
PhD.
Ing.
Richard
Hnilica
PhD.
Technická univerzita Zvolen
Vibráciami sa označuje mechanické kmitanie a chvenie pružného telesa alebo prostredia. Ich podstatou je kmitavý pohyb mechanickej sústavy alebo jej časti okolo rovnovážnej polohy. Fyzikálne sú vibrácie charakterizované veľkosťou výchylky, rýchlosťou, zrýchlením, frekvenciou a smerom pohybu (pri translačnom pohybe) alebo osou kmitania (pri rotačnom pohybe). Určujúca veličina, tzn. veličina, ktorá kvantitatívne charakterizuje vibrácie (t.j. výchylka resp. jej časové derivácie), nadobúda striedavo hodnoty väčšie alebo menšie ako je príslušná rovnovážna alebo vzťažná hodnota danej veličiny.
Zdrojmi vibrácií motorovej píly sú priamočiary vratný pohyb piesta vo valci motora a rezacie ústrojenstvo.
Faktory, o ktorých je známe, že ovplyvňujú účinky expozície človeka kmitaniu prenášanému na ruky pri práci s motorovou pílou sú:
-
frekvenčné spektrum kmitania,
-
veľkosť amplitúdy kmitania,
-
smer kmitania,
-
trvanie expozície počas pracovného dňa,
-
kumulatívna expozícia doteraz,
-
vek človeka,
-
kontaktné sily (sily uchopenia a posúvajúce sily aplikované rukami na rukoväte motorovej píly),
-
klimatické podmienky,
-
činitele ovplyvňujúce periférnu cirkuláciu krvi (napr. nikotín).
Vibrácie prenášané z rukovätí motorovej píly na horné končatiny za spolupôsobenia statického zaťaženia, ako aj chladu a vlhkosti môžu po dlhodobejšej expozícii vyvolať rôzne chorobné zmeny predovšetkým na cievach rúk s typickými prejavmi ochorenia tzv. vazoneurózy.
Príčinou tejto poruchy, ktorá spôsobuje dočasné odkrvenie prstov a prejavuje sa ich zblednutím resp. zbelením, je podľa niektorých autorov nadmerne zvýšený centrálny vazokonstrikčný reflex (vazokonstrikcia - zúženie svetlosti krvných ciev ako výsledok zvýšenej kontrakcie svalu steny krvnej cievy) spôsobený dlhotrvajúcou expozíciou škodlivému kmitaniu, kým iní autori zdôrazňujú úlohu lokálnych zmien v cievach prsta vyvolaných kmitaním. Spočiatku záchvaty zbelenia postihujú konček jedného alebo viacerých prstov, ale časom sa zbelenie môže rozšíriť na ďalšie články prstov. Niekedy záchvat zbelenia pokračuje cyanózou čiže modrastým sfarbením postihnutých prstov, ktoré je spôsobené zvýšeným úbytkom kyslíka v dôsledku nedostatočne reagujúceho krvného obehu v prste. Záchvaty spojené s farebnou zmenou pokožky vznikajú spočiatku iba v zimnom období, nes
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.