Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Výpoveď počas núdzového stavu

Rubrika: PRACOVNÉ PRÁVO

Opatrenia prijaté v dôsledku šírenia koronavírusu sa dotýkajú každého z nás. Súčasná situácia je náročná nielen pre zamestnávateľov, ale aj pre zamestnancov, ktorí majú obavy z možnej straty zamestnania. Ani núdzový stav či mimoriadna situácia v krajine totiž pre zamestnancov neznamenajú ochranu pred výpoveďou alebo inou formou skončenia pracovného pomeru. V každom prípade, ku skončeniu pracovného pomeru môže dôjsť len na základe zákona a spôsobom, aký zákon ustanovuje, bez ohľadu na to, v akej ťažkej situácii sa zamestnávateľ nachádza.

Spôsoby skončenia pracovného pomeru počas núdzového stavu
Výpoveď
Jedným zo spôsobov, akým môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, je
výpoveď
. Ide o
jednostranný právny akt, pre ktorého platnosť nie je potrebný konsenzus oboch strán
.
Zatiaľ čo zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu,
zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov uvedených v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce"), ktoré napriek vzniknutej pandémii ostávajú nezmenené
.
Vzhľadom na koronakrízu sa budú zamestnávatelia zrejme najčastejšie opierať o § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce,
t.j. dôvod nadbytočnosti
. Nevyhnutným predpokladom na uplatnenie tohto výpovedného dôvodu je však písomné rozhodnutie zamestná­vate­ľa o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce.
Rozhodnutie zamestnávateľa musí byť ale vydané ešte pred tým, ako bude zamestnancovi daná výpoveď.
Pokiaľ ide o zamestnávateľa, ktorý je
agentúrou dočasného zamestnávania, tak dôvodom skončenia je aj skutočnosť, že sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia, a to uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú.
Je potrebné zdôrazniť, že zamestnávateľ môže dať zamestnancovi
výpoveď z dôvodu nadbytočnosti
(nejde o výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu) iba vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce, alebo zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.
Zamestnávateľ si tak v zmysle uved
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.