Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Výpoveď z pracovného pomeru v roku 2013 (2.)

Dátum:

Zákonník práce sa od januára 2013 opäť v niektorých ustanoveniach zásadne zmenil. Tieto zmeny sa týkali aj ustanovení o skončení pracovného pomeru, predovšetkým sa týkali skončenia pracovného pomeru výpoveďou, a následne sa dotkli aj nárokov zamestnancov v súvislosti so skončením pracovného pomeru ako sú nároky na odstupné a odchodné.

Výpoveď z pracovného pomeru v roku 2013 (2.)
Mgr.
Katarína
Timková
právnik, Inšpektorát práce, Prešov
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
Odstupné
Odstupné sa v roku 2013 zásadne zmenilo, v prípade výpovede je ustanovené v § 76 ods. 1 a 3 Zákonníka práce. Základné podmienky sa nezmenili. Zamestnancovi vznikne nárok na odstupné, ak jeho pracovný pomer má skončiť z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu uvedeného v písm. c) ak zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.
Nárok na odstupné sa už neviaže na dĺžku výpovednej doby ako to bolo v minulosti. Rozhodujúca pre určenie výšky odstupného je dĺžka trvania pracovného pomeru v čase, kedy pracovný pomer končí. Tiež ostalo zachované, že Zákonník práce ustanovuje minimálnu výšku odstupného a nič nebráni zamestnávateľovi aby zamestnancom poskytol vyššie odstupné, napr. na základe kolektívnej zmluvy, alebo po dohode v pracovnej zmluve.
Nárok na odstupné ak sa pracovný pomer zamestnanca končí výpoveďou nevznikne, v prípade ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky. V tomto prípade zamestnávateľ môže odstupné poskytnúť, ak je tak dohodnuté v kolektívnej alebo pracovnej zmluve, alebo ak sa rozhodne odstupné poskytnúť zo zisku po zdanení.
Nárok na odstupné zamestnancom v prípade výpovede vznikne, iba ak ich pracovný pomer trval minimálne dva roky. Zákonník práce upravuje výšku odstupného nasledujúcim spôsobom:
-
ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov patrí mu odstupné vo výške priemerného mesačného zárobku,
-
ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov patrí mu odstupné vo výške dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku,
-
ak pracovný pomer zamestnanca trval
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.