Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Vyšetrovanie choroby z povolania

Dátum:

Vyšetrovanie choroby z povolania
Mgr.
Judita
Zajarošová
Aký je postup pri vyšetrovaní choroby z povolania? Som v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ešte len 2 roky, stretol som sa s týmto problémom v práci a rád by som si nechal poradiť odborníkom.
Uznanie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania (ďalej len "choroby z povolania") je proces, pri ktorom musí byť dodržaný stanovený postup v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.
Jedným z potrebných krokov tohto procesu je aj prešetrenie choroby z povolania vykonávané príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej len "RÚVZ"). Bezpečnostný technik ani pracovná zdravotná služba nešetria chorobu z povolania. RÚVZ pri šetrení choroby z povolania vychádza aj z podkladov - dokumentov, ktoré vypracováva pracovná zdravotná služba resp. bezpečnostný technik a ktoré RÚVZ žiada od zamestnávateľa predložiť (napr. RÚVZ vychádza z posudkov o riziku teda posúdení zdravotných rizík faktorov pracovného prostredia).
Nakoľko ide o zložitejší proces, postup v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. možno vo všeobecnosti stručne zhrnúť do nasledovných krokov:
1.
Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (napr. ošetrujúci lekár), ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť fyzickej osobe, má podozrenie, že jej ochorenie súvisí s vykonávanou prácou, odošle ju na vyšetrenie lekárovi s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárst
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.