Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zdravotné riziká pri práci a opatrenia na ochranu zdravia

Dátum:

Identifikovať a zabezpečiť posúdenie zdravotných rizík pre zamestnancov v dôsledku expozície fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia (ďalej len "faktorom práce a pracovného prostredia") sú podľa zákona [1] povinní zamestnávatelia. Pri stanovení miery povinností zamestnávateľov v ochrane zdravia zamestnancov pri práci sa vychádza z princípu, že na dosiahnutie dobrej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia nestačí dodržiavať pasívnu ochranu zdravia pred škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia, ale je nutné zaviesť proaktívnu prevenciu do organizácie práce a pracovných podmienok.

Zdravotné riziká pri práci a opatrenia na ochranu zdravia
Ing.
Milan
Drahoš
D2R engineering, s.r.o., Poprad
Ing.
Peter
Weiss
Chemosvit, a.s., Svit
Posudzovanie rizík na pracoviskách (prevádzkach) sa vykonáva v rôznych formách, čo závisí od druhu nebezpečenstiev alebo ohrození a od úrovne (veľkosti, miery) vystavenia (expozície) zamestnancov identifikovaným nepriaznivým faktorom práce a pracovného prostredia. Preto sa na ochranu zdravia zamestnancov pri práci vykonáva posudzovanie rizík z hľadiska:
-
bezpečnostného (úrazového) rizika,
-
zdravotného rizika.
Zdravotné riziko pre zamestnancov súvisí s výskytom škodlivých (nepriaznivých) faktorov práce a pracovného prostredia, ako sú:
-
fyzikálne faktory (hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, elektromagnetické pole, ultrafialové, infračervené a laserové žiarenie a zvýšený tlak vzduchu),
-
záťaž teplom a chladom,
-
chemické faktory,
-
karcinogénne a mutagénne faktory,
-
biologické faktory,
-
fyzická záťaž pri práci,
-
psychická pracovná záťaž.
Miera (rozsah) povinností zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia pri práci závisí od reálne sa vyskytujúcich faktorov práce a pracovného prostredia na pracovisku (prevádzke, dielni, oddelení a pod.), ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnancov.
Podľa § 30 ods. c) zákona [2] je zamestnávateľ povinný zabezpečiť v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou opakované posudzovanie zdravotných rizík na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie a to najmenej raz za 18 mesiacov a v tretej alebo štvrtej kategórii najmenej raz za rok.
Proces posudzovania zdravotných rizík
Pri procese posudzovania zdravotných rizík pre zamestnancov na pracoviskách sa vychádza z:
-
poznatkov zistených pri dohľade nad pracovnými podmienkami,
-
výsledkov kvalitatívneho alebo kvantitatívneho zistenia úrovne (veľkosti, miery a pod.) vystavenia (expozície) zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia.
Dohľad nad pracovnými podmienkami na p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.