Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zmeny v BOZP od 1. júla 2015

Dátum:

Zmeny v BOZP od 1. júla 2015
Redakcia časopisu BOZP
Od 1.7.2015 môže aj fyzická osoba zabezpečovať výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov. Zamestnávanie bezpečnostného technika je výhodou aj z pohľadu pracovnej zdravotnej služby. V článku sa venujeme legislatívnej zmene, na základe ktorej môžu výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov vykonávať aj fyzické osoby, poskytovaniu bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom, čo môže byť aj podnikateľskou činnosťou, bezpečnostným technikom, ktorí ako zamestnanci môžu u podnikateľa zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu.
Výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov budú môcť vykonávať aj fyzické osoby
Novela zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o BOZP") ruší obmedzenia týkajúce sa vylúčenia fyzických osôb z výchovy a vzdelávania bezpečnostného technika a zamestnávateľa, ktorý bude osobne vykonávať úlohy bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika. V súčasnosti môžu organizovať a vykonávať takúto výchovu a vzdelávanie bezpečnostného technika a zamestnávateľa len škola alebo právnická osoba oprávnená na takúto výchovu a vzdelávanie.
Novela zákona o BOZP nadobudla účinnosť 1. júla 2015 odkedy aj fyzické osoby môžu zabezpečovať výchovu a vzdelávanie bezpečnostného technika a zamestnávateľa, ktorý bude osobne vykonávať úlohy bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika. Predpokladom na to, aby fyzická alebo právnická osoba mohla vykonávať takúto výchovu a vzdelávanie, je získanie potrebného oprávnenia a splnenie príslušných podmienok.
Pozn.: Zamestnávateľ ako fyzická osoba alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby môže osobne vykonávať úlohy bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika len dovtedy, kým počet zamestnancov tohto zamestnávateľa nedosiahne 5 alebo 19 v závislosti od rizikovosti jeho predmetu činnosti (uvedeného alebo neuvedeného v prílohe č. 1 k zákonu o BOZP - bližšie §§ 22
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.