Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoznam STN, ich zmien a opráv vydaných tlačou a oznámením vo vestníku ÚNMS SR

Dátum:

Zoznam STN, ich zmien a opráv vydaných tlačou a oznámením vo vestníku ÚNMS SR
Ing.
Tamara
Paceková
JANUÁR 2017 - SEPTEMBER 2017
STN EN ISO 15012-4
(05 0608)
Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch. Zariadenia na zachytávanie a separáciu dymu. Časť 4: Všeobecné požiadavky
(ISO 15012-4: 2016) (EN ISO 15012-4: 2016, ISO 15012-4: 2016)
STN EN ISO 15858
(12 5314)
UV-C zariadenia. Informácie o bezpečnosti. Prípustná expozícia ľudí
(ISO 15858: 2016) (EN ISO 15858: 2016, ISO 15858: 2016)
STN EN 81-73
(27 4003)
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné používanie osobných výťahov a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 73: Fungovanie výťahov v prípade požiaru
(EN 81-73: 2016)
STN 33 2000-6
(33 2000)
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia
(HD 60364-6: 2016, IEC 60364-6: 2016)
STN EN 50341-2-23
(33 3300)
Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-23: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre SLOVENSKO
(založené na EN 50341-1: 2012) (EN 50341-2-23: 2016)
STN EN 61557-8
(35 6230)
Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 8: Sledovače izolačného stavu v rozvodných sieťach
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.