Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zrážanie členských príspevkov na základe kolektívnej zmluvy

Dátum: Rubrika: PORADŇA

Ako by mala byť v kolektívnej zmluve správne naformulovaná povinnosť zamestnávateľa vykonať zamestnancovi - členovi odborovej organizácie zrážku členského príspevku zo mzdy a odvedenie zrazenej časti (členského príspevku) na príslušný účet, tak aby to bolo v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, keď­že údaj o členstve v odborových organizáciách predstavuje osobitnú kategóriu osobných údajov. Vyžaduje sa v tomto prípade súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby - zamestnanca - člena odborovej organizácie? Alebo tak môže zamestnávateľ urobiť aj bez súhlasu zamestnanca, a to len na základe písomnej žiadosti zamestnanca a písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy podľa § 131 ods. 3 Zákonníka práce? Prichádzala by v uvedenom prípade do úvahy aj dohoda podľa § 551 Občianskeho zákonníka? Môžu odborové organizácie (ak je ich viac na pracovisku zames

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.