Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zvýšenie bezpečnosti práce pomocou optimalizácie manipulácie na baliacich linkách

Dátum:

Príspevok sa zaoberá hodnotením pracovného zaťaženia baličiek na vybraných výrobných linkách v organizácii. Na základe výsledkov analýzy rizík sme vybrali pracovné činnosti obsluhy baliacich liniek pri balení zákazníckych balení do prepravných balení.

Zvýšenie bezpečnosti práce pomocou optimalizácie manipulácie na baliacich linkách
doc. Ing.
Vojtech
Mikloš
PhD.,
Ing.
Eleonóra
Mátéová
Ústav materiálov a inžinierstva kvality, FMMR TU Košice
Ing.
Miroslav
Šmelko
PhD.
Letecká fakulta, TU Košice
Analýza súčasného stavu pracovných činností
Organizácia vlastní 21 výrobných liniek od viacerých výrobcov, ktoré sa v mnohých prípadoch líšia. Obsluha liniek však pozostáva z rovnakých pracovných pozícii. Proces balenia produktov do zákazníckeho balenia je automatizovaný, balenie zákazníckych balení do prepravného balenia (TRP) v mnohých prípadoch vykonávajú baličky manuálne na konci výrobnej linky.
Obr. č. 1: Nákres výrobnej linky v organizácii (Zdroj: vlastné spracovanie)
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
Zoznam činností:
-
prekladanie prázdnych prepravných balení (TRP) z palety na zásobný stojan,
-
poskladanie prázdnej TRP do požadovaného tvaru,
-
ukladanie zákazníckych balení do TRP,
-
priebežná vizuálna kontrola správnosti zavarenia zákazníckeho balenia,
-
zatvorenie TRP a vsunutie pod lepičku,
-
doplnkové činnosti:
-
prebaľovanie nezhodných produktov, označenie dátumom, balenie do TRP,
-
na konci zmeny upratanie pracoviska od úlomkov prepravných balení.
Na skúmanej výrobnej linke vykonávajú balenie súčasne dve baličky. Miesto výkonu činnosti balenia je popri stohovači na konci výrobnej linky.
Obr. č. 2: Schéma rozloženia konca výrobnej linky, pracovisko baličiek (Zdroj: vlastné spracovanie)
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
Balenia, ktoré boli odstránené po vizuálnej kontrole, sa vkladajú do prepravky na kolieskach a ďalej postupujú na manuálne prebalenie. Prebalenie vykonáva balička na osobitnom pracovisku ako doplnkovú činnosť. Po prebalení produktov sa vkladajú zákaznícke balenia do dátumovača a pokračujú smerom k stohovaču, aby boli zabalené do prepravných balení.
Základné zaťaženie baličiek sa počas pracovnej zmeny mení v závislosti na vyrábanom artikli. V niektorých prípadoch sa môže vyskytovať aj dodatočné zaťaženie v podobe premiestňovania zberných nádob s nezhodnými produktmi určenými na ručné prebalenie. Počas jednej pracovnej zmeny sa tiež zaoberajú 30 minút prebaľovaním produktov alebo sa premiestnia na inú výrobnú linku vymeniť inú baličku. Vypočítané "hodnoty oboma rukami zdvíhaných a prenášaných bremien" neprevyšujú hodnoty maximálnej celozmenovej záťaže stanovenej v Nariadení vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.
Tab. č. 1: Tabuľka hmotnosti materiálov prenášaných za zmenu (Zdroj: vlastné spracovanie)
 I----------------------------I-----------------------------------------------I I              I          Artikel          I I              I-----------I-----------I-----------I-----------I I              I  5188,  I  30418, I  30
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.