Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Lucia Pivarníková

Počet článkov autora: 2


Otváranie budovy školy pedagogickým zamestnancom v sobotu ako práca nadčas N

Autor/i: JUDr. Lucia Pivarníková

Považuje sa otváranie budovy pedagogickým zamestnancom na príkaz riaditeľa školy v sobotu za prácu nadčas a patrí zamestnancovi v tomto prípade odmena za prácu nadčas? Práca nadčas  pedagogických zamestnancov je upravená odlišne od Zákonníka práce...

Platová trieda – opravná štátna skúška zamestnanca N

Autor/i: JUDr. Lucia Pivarníková

Chcem prijať do zamestnania pedagóga, ktorý vykonal rigoróznu skúšku v študijnom odbore história a získal titul PhDr. Má aj vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti v študijnom odbore: Učiteľstvo akademických predmetov (didaktika histórie, ped. zák...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.