Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2021

Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 43. týždni 2021:

Úrady práce doplatia zamestnávateľom prvú pomoc za mesiace júl a september

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozhodlo o doplatení Prvej pomoci pre zamestnávateľov za mesiace júl a september. Výška pomoci sa tak zvýši o jednu štvrtinu, a to do maximálnej výšky pomoci 1.100 eur na zamestnanca v opatrení 1 a 8...

Kilečko 2 putuje do pripomienkového konania s 207 opatreniami

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Podnikatelia na Slovensku sa môžu tešiť na ďalšie zmeny. Ministerstvo hospodárstva SR totiž predkladá už avizovaný balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia pod názvom Kilečko 2 do medzirezortného pripomienkového konania. Vláda by o ň...

Európsky týždeň BOZP 2021

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Viac ako 4000 ľudí umiera každoročne v rámci Európskej únie na následky zranení pri práci a viac ako 3 milióny zamestnancov utrpia pri práci vážny pracovný úraz. Aj preto Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) organ...

Novela daňového poriadku vylúči daňovo nespoľahlivé osoby

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Novela zákona o správe daní (daňový poriadok) z dielne Ministerstva financií (MF) SR vylúči daňovo nespoľahlivé osoby. Právnu normu v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Cieľom je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti d...

Prezidentka SR podpísala novelu zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Finančný limit pre tzv. zákazky malého rozsahu, ktoré nespadajú do pôsobnosti zákona, sa zvýši zo súčasných 5000 eur na 10.000 eur. Vyplýva to z novely zákona o verejnom obstarávaní z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina) a Úradu pre ver...

Aktívny dialóg sociálnych partnerov pokračuje na 12. rokovaní tripartity

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

V pondelok 25. októbra 2021 o 13:00 hod sa uskutočnilo dvanáste rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia vlády SR, zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia zamestnancov a Združenia miest a obcí Slovenska. ...

Ženy majú nižšie platy ako muži aj tento rok

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Ženy majú nižšie platy ako muži aj tento rok. Od včerajšieho dňa až do konca roka pracujú zadarmo. Rodová nerovnosť v odmeňovaní za vykonanú prácu pretrváva, aj keď ženy pracujú zadarmo o tri dni menej ako v roku 2020.

Podnikatelia získajú nové možnosti financovania exportu

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Slovenskí exportéri by mali mať väčšie možnosti financovania vývozu svojich výrobkov do zahraničia. Pomôcť by im mohlo memorandum o spolupráci, ktoré v utorok podpísal s delegáciou Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu (IBEC) predseda Rad...

Novela Zákonníka práce prinesie vyššie dane a rozbíja systém stravného

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Firmy, ktoré podnikajú v oblasti stravovacích lístkov, združené v Asociácii moderných benefitov (AMOBE), kritizujú v utorok prijatú novelu Zákonníka práce. Tá podľa nich prinesie zhoršenie systému stravného pre všetky skupiny zamestnancov, živnost...

Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 42. týždni 2021:

Finančná správa mení spôsob komunikácie s klientmi

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Finančná správa bude od 1. januára budúceho roka s daňovými subjektami komunikovať naplno obojsmerne elektronicky. Znamená to, že po novom už nebudú daňovníci vo väčšine prípadov dostávať tzv. žlté lístky do poštových schránok, ale rozhodnutia a ú...

Novela zákona o sociálnych službách postúpila do 2. čítania

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dostupné sociálne služby, ich spravodlivé financovanie, dlhodobá udržateľnosť zamestnancov aj vyššie pokuty ako prevencia pri páchaní previnení poskytovateľmi v zariadeniach sociálnych služieb. S týmto zámerom pripravilo ministerstvo práce, sociál...

Budúce mamičky, nezabúdajte na dávku tehotenské – dá sa o ňu požiadať až tri roky spätne

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Pomoc vo forme novej dávky tehotenské získalo od Sociálnej poisťovne v období od mája do septembra tohto roku priemerne mesačne takmer 19 tisíc budúcich mamičiek. Sociálna poisťovňa zo svojich štatistických údajov zároveň zistila, že viac mamičiek...

Pribudne možnosť odkladu platby poistného za október 2021 i zmeny lehôt splatnosti odloženého poistného

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) budú mať v čase pandémie novú možnosť odložiť si splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiac október 2021 do 30. júna 2024. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré kabinet schválil 20....

Pri exekúciách sa viac zohľadní výška mzdy a rast životných nákladov

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Pri výkone exekúcií sa bude viac zohľadňovať výška mzdy a rast životných nákladov. Vyplýva to z nariadenia vlády SR o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktoré v stredu schválila vláda. Cieľom je aj uspokojenie pohľadávok, ktoré by inak...

September v znamení najnižšej nezamestnanosti za posledných 17 mesiacov

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Nezamestnanosť v septembri klesla na najnižšiu úroveň od mája minulého roka aj napriek tradičnému prílevu absolventov stredných škôl do evidencie. Prácu si zároveň našlo o 4 778 evidovaných nezamestnaných viac ako minulý mesiac. Úrady práce, sociá...

Harmonizovaná miera inflácie sa v septembri medziročne zvýšila o 4 %

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

V septembri 2021 sa medziročná inflácia porovnávajúca cenovú úroveň harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien v septembri 2021 oproti septembru 2020 zvýšila na hodnotu 4 %. V auguste 2021 bola jej hodnota 3,3 %. Informoval o tom Štatistický úra...

Záleží nám na zachovaní pracovných miest na Slovensku

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo financií SR

Štátny tajomník ministerstva financií SR Ľuboš Jančík a predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský sa zúčastnili na pracovnom stretnutí s generálnym riaditeľom spoločnosti Slovalco Milanom Veselým. Témou stretnutia bola súčasn...

Od 1. novembra 2021 sa zmení posudzovanie invalidity u poistencov s poruchami autistického spektra

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Posudzovanie zdravotného stavu autistov, ktoré je jednou z podmienok nároku na invalidný dôchodok, bude od 1. novembra 2021 jednoduchšie. Národná rada prijala novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá poruchy autistického spektra zakomponovala pri...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.