Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2021

Opatrenia v rámci núdzového stavu platné od 3. marca 2021 týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

S účinnosťou od 3. marca 2021 vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 123 (zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 94/2021) obmedzila na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu občanov zákazom vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.0...

Prieskum: Firmy sa postavili za očkovanie. Veria,že zlepší zdravie aj produktivitu

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 2. marca (TASR) – Takmer tri štvrtiny firiem plánujú podporiť očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Podniky veria, že očkovanie pomôže zlepšiť zdravie, a tým aj ekonomickú produktivitu ich zamestnancov. Vyplýva to z prieskumu HR pulse, kt...

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za február 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za február 2021. Lehota splatnosti sa im predĺži do 30. júna 2021.

Kto a ako si môže odložiť zaplatenie odvodov za február 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Dňa 26. februára 2021 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 89/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núd...

Zamestnávatelia: Odstráňte chyby v mesačných výkazoch za január 2021, aby boli výkazy prijaté

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa naďalej eviduje množstvo Mesačných výkazov poistného a Výkazov poistného a príspevkov za január 2021, ktoré zostali v aplikácii na strane zamestnávateľov bez korektného odoslania. Zamestnávateľ je povinný skontrolovať si vo výka...

Kedy potvrdenie školy, že dieťa sa vzdeláva dištančne, na nárok na pandemickú OČR stačí a kedy nie?

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa opätovne pripomína, že z dôvodu starostlivosti o dieťa vzniká nárok na dávku pandemické ošetrovné iba vtedy, ak je škola uzatvorená alebo má obmedzenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu a iba počas obdobia uvede...

Od marca môžu študenti od 15 rokov s neukončenou povinnou školskou dochádzkou vykonávať ľahšie práce

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Novela Zákonníka práce umožní od 1. marca 2021 študentom od 15 rokov veku s neukončenou povinnou školskou dochádzkou vykonávať aj iné ľahšie práce než mohli doteraz.

Zamestnávatelia a SZČO: Máte novú možnosť odkladu splatnosti poistného za február 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) na nariadenie vlády SR z 24. februára 2021, ktoré im v čase pandémie umožňuje odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac február 2021 do 30. j...

Ministerstvo zverejnilo upravené výkazy k Prvej pomoci za január

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) zverejnilo upravené výkazy za mesiac január. Nezrovnalosti, ktoré vznikli v súvislosti s priemerným hodinovým zárobkom v rámci opatrenia 1 a 3A, sme odstránili. Žiadatelia, ktorí už využil...

Udržať pracovné miesta pomôže trvalý „kurzarbeit“

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Vláda SR schválila návrh nového zákona o trvalej podpore v čase skrátenej práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Je založený na trojstrannej dohode medzi zamestnancom, štátom a zamestnávateľom.

Vláda: Upustí sa od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie pri daniach

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 24. februára (TASR) – Vláda upustila od vyrubenia úroku z omeškania a od uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania, prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo hlásenia o vyúčtovaní da...

Nepravidelní autodopravcovia môžu opäť požiadať o dotáciu

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo hospodárstva SR Zdroj: MH SR

Nepravidelní autobusoví dopravcovia môžu opäť požiadať o kompenzáciu za straty spôsobené pandémiou. Ministerstvo hospodárstva pripravilo pre malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v tomto segmente dopravy už druhú výzvu. „V porovnaní s prvou ...

V januári si našlo prácu viac nezamestnaných ako v decembri minulého roka

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MH SR

Napriek sprísňovaniu protipandemických opatrení a prebiehajúcej druhej vlne pandémie si v januári našlo prácu 12 028 nezamestnaných, čo je v porovnaní s decembrom 2020 o 3 827 osôb viac. Trh práce ostáva naďalej stabilný, miera evidovanej nezamest...

Zamestnávatelia: Zvýšte pozornosť pri kontrole povinných mesačných výkazov za január 2021!

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa eviduje chyby zamestnávateľov pri kontrole podaných Mesačných výkazov poistného a Výkazov poistného a príspevkov za január 2021. Výkaz od zamestnávateľa v prípade nesprávneho uvedenia IČPV (identifikačného čísla právneho vzťahu)...

Priemerná výška pomoci na jedného pracujúceho naďalej stúpa

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) prostredníctvom opatrení „Prvej pomoci“ poskytlo zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO k 15. februáru 2021 finančnú podporu vo výške 963 miliónov eur. Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú s...

Finančná správa bude kontrolovať uplatňovanie daňového bonusu na dieťa

Kategória: Aktuality Autor/i: Finančná správa SR Zdroj: Finančná správa SR

Finančná správa bude kontrolovať uplatňovanie daňového bonusu na dieťa. Pri kontrolách za rok 2018 totiž našla viaceré nezrovnalosti. Odhalila prípady, keď si daňový bonus na dieťa uplatnili obaja rodičia, alebo jeden z nich si ho nárokoval u viac...

Ako si vybaviť potvrdenia v súčasnej pandemickej situácii

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

V aktuálnej situácii fungujú pobočky Sociálnej poisťovne podľa tzv. covid semaforu v červenom režime, teda sú pre osobný kontakt zatvorené. Obyvatelia si však môžu potvrdenia o poberaní dávok vybaviť elektronicky: cez e-schránky, e-mailom, cez web...

Živnostníci s odloženým daňovým priznaním dostávajú oznámenia o novom poistnom

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zasiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o vzniku/zániku/trvaní sociálneho poistenia a o zmene výšky ich odvodovej povinnosti. Oznámenia súvisia s odloženými daňovými pri...

Zamestnávatelia: Kde nájdete identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) a ako si ho pridáte?

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Novela zákona o sociálnom poistení uložila zamestnávateľom povinnosť uvádzať a identifikovať zamestnanca prostredníctvom identifikačného čísla právneho vzťahu – IČPV.

Nárok na pandemickú OČR počas jarných prázdnin majú rodičia škôlkarov a školákov iba pri uzavretí zariadenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Jarné prázdniny v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji sú Ministerstvom školstva SR plánované v týždni od 15. do 19. februára 2021, následne v Košickom a Prešovskom kraji od 22. do 26. februára 2021 a napokon v Bratislavskom, Nitriansk...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.