Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

"Virtuálna" nadbytočnosť zamestnancov

Dátum: Rubrika: PRACOVNÉ PRÁVO

Právny problém týkajúci sa tzv. „virtuálnej“ nadbytočnosti je pomerne jednoduchý, nájsť naň riešenie je však pri súčasnom právnom stave omnoho zložitejšie. Pomerne často sa opakujúca otázka zamestnávateľov, ktorú so sebou priniesla pandemická i energetická kríza, spočíva v možnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) za predpokladu, že zamestnávateľ sa rozhodol uskutočniť organizačnú zmenu, ktorou sa ruší „fyzický“ výkon práce zamestnanca v dohodnutom mieste výkonu práce podľa § 43 ods. 1 Zákonníka práce.

Objektívnym dôvodom pre realizáciu takejto organizačnej zmeny je snaha o úsporu nákladov zo strany zamestnávateľa, pričom tieto chce dosiahnuť úsporou v rámci doterajšieho využívania kancelárskych priestorov. Teda zamestnávateľ s cieľom dosiahnuť túto úsporu rozhodol, že výkon práce zamestnancami bude vykonávaný buď úplne, alebo čiastočne mimo doterajšieho dohodnutého miesta výkonu práce zamestnancami v pracovnej zmluve, pričom so zamestnancami buď dohodne výkon domácej práce, alebo telepráce podľa § 52 Zákonníka práce alebo dodatkom k pracovnej zmluve podľa § 54 Zákonníka práce zmení doterajšie dojednanie miesta výkonu práce z označenia konkrétneho miesta na pravidlo, že si zamestnanec bude určovať miesto výkonu práce sám spolu s definovaním minimálnych podmienok dosiahnuteľnosti zamestnanca (ak to zamestnávateľ požaduje).
Predmetné rozhodnutie o organizačnej zmene tak vychádza zo základného práva zamestnávateľa rozhodnúť podľa čl. 2 Základných zásad Zákonníka práce o slobodnom výbere zamestnancov v potrebnom počte a štruktúre, a určovať podmienky a spôsob uplatnenia tohto práva, ak tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. V tomto ohľade sa tak zamestnávateľ rozhodol určiť, že ďalší výkon práce zamestnancami sa bude realizovať tzv. virtuálnym spôsobom, t.j. že nebude vyžadovať v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.