Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na kotúčových pílach

Dátum:

Vzhľadom na veľké rezné rýchlosti patrí práca na kotúčových pílach IBP, Bratislava medzi najnebezpečnejšie drevoobrábacie stroje. Ruky obsluhy - pracovníka vykonávajúceho pracovnú činnosť priamo v nebezpečnom priestore stroja sa nachádzajú v tesnej blízkosti rezného nástroja a obsluha, ktorá inštaluje, prevádzkuje, nastavuje, robí údržbu, čistí, prípadne opravuje alebo prepravuje strojové zariadenia je bezprostredne ohrozovaná rezným nástrojom a teda sa nachádza v nebezpečnom priestore stroja v ktorom je vystavená ohrozeniu zdravia alebo života.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na kotúčových pílach
Ing.
Jozef
Mikula
PhD.,
Technológie a strojové zariadenia na rozrezávanie dreva sú z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov charakterizované viacerými rizikovými faktormi, najmä zvýšeným rizikom ohrozenia rezným nástrojom a obrobkom.
Je to zapríčinené:
-
vysokou obvodovou rýchlosťou pracovného nástroja,
-
tvarom, usporiadaním a ostrím rezných hrán nástroja,
-
spracovaním nesúrodého a nehomogénneho materiálu, čo zapríčiňuje výkyvy rezných síl a tým aj rázové dynamické účinky,
-
prevažne ručným posuvom obrobku, veľmi často malých rozmerov bez použitia vhodných prípravkov.
Stolová kotúčová píla (circular) je ručne obsluhovaný stroj s jedným pílovým kotúčom, ktorý je pevný počas operácie rezania a s vodorovným stolom, ktorý je celý pevný počas operácie alebo je pevná len jeho časť. Pílový kotúč je upevnený na horizontálnom hriadeli pod stolom.
Stroj môže mať nasledujúce funkcie:
a)
možnosť zdvíhať a spúšťať pílový kotúč cez stôl,
b)
možnosť naklápať pílový kotúč na rezanie uhlov,
c)
rám stroja pod úrovňou stola môže byť otvorený (napr. niektoré tesárske píly) alebo zatvorený,
d)
dodatočný, ručne ovládaný, posuvný stôl (nesusediaci s pílovým kotúčom),
e)
zariadenie na predrezávanie.
Terminológia stolovej kotúčovej píly:
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
1.
rozovierací klin
2.
ochranný kryt
3.
držiak ochranného krytu
4.
pevný kryt pod stolom
5.
pozdĺžne pravítko
6.
priečne pravítko
7.
stôl
8.
ovládače
9.
tlačná pomôcka
10.
predĺženie stola
11.
stolová vložka
12.
odsávacie hrdlo
Kotúčové píly
môžeme členiť z rôznych hľadísk, napr. z hľadiska funkčného použitia, z hľadiska konštrukcie podávacieho mechanizmu a pod.
Z hľadiska funkčného použitia rozdeľujeme kotúčové píly na:
-
stolové (stolárske - cirkulárky) kotúčové píly
, ktoré môžu byť s pevným stolom, so sklopným stolom alebo so sklopným pílovým hriadeľom,
-
skracovacie kotúčové píly
, ktoré môžu byť na skracovanie dreva, alebo na skracovanie guľatiny, prípadne polenového dreva,
-
omietacie kotúčové píly
, môžu byť opäť na omietanie reziva alebo na pozdĺžne omietanie guľatiny,
-
narezávacie kotúčové píly
s jedným alebo s viacerými pílovými kotúčmi na rezanie z vrchu alebo zo spodku, s podávacím mechanizmom pásovým alebo valčekovým a pod.,
-
rozmietacie okružné píly
na rezivo alebo krajnice a iné,
-
formátovacie kotúčové píly
rozličného vyhotovenia,
-
čapovacie a drážkovacie kotúčové píly
,
-
kotúčové píly na špeciálne účely
, napr. kotúčové píly na klínový ozub (pri výrobe nekonečného vlysu), kotúčové píly na výrobu doštičiek pre výrobu mozaikových parkiet, kotúčové píly na skracovanie parkiet, kotúčové píly na zarezávanie ohnutých nožičiek a iné.
Na stolových kotúčových pílach môžeme robiť tieto práce:
-
rezať rovno podľa narysovanej čiary,
-
skracovať kratšie kusy materiálu,
-
rezať pomocou vodiaceho pravítka, a to pozdĺžne, ako aj čelne a rezať tiež (šikmé rezy) pokosy,
-
drážkovať, polodrážkovať, rezať krátke čapy a perá. Používané pílové kotúče sú rôzne podľa charakteru prác, ktoré sa majú na píle vykonať. Stolová píla sa používa ako jeden stroj (nie v linke) najčastejšie v stolárskych a údržbárskych dielňach.
Súvisiace právne predpisy:
-
Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.