Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum: Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA

Zo zdrojov agentúry EU-OSHA a Európskej komisie pripravil Ladislav Kerekeš,Národné kontaktné miesto EU-OSHA

Agentúra EU-OSHA uverejnila svoj viacjazyčný tezaurus s kľúčovou terminológiou v oblasti BOZP
Agentúra EU-OSHA zverejnila dlho očakávaný terminologický slovník z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Tento nástroj obsahuje aj synonymá a niekoľko vymedzení pojmov a v plnom rozsahu je začlenený do terminologickej databázy Európskej únie (IATE).
Môžete v ňom vyhľadávať či prechádzať približne 2 000 pojmov z oblasti BOZP, alebo si môžete vo formáte Excel stiahnuť celý tezaurus, a to v ktoromkoľvek z 25 jazykov EÚ.
Tento terminologický slovník bol zostavený v rámci presadzovania viacjazyčnosti, pričom práve tá je jedným z pilierov úsilia agentúry EU-OSHA pri dosahovaní cieľa, aby boli európske pracoviská bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie.
Terminologický slovník BOZP (tezaurus) môžete nájsť na stránkach EU-OSHA pod nasledujúcim odkazom
Viacjazyčnosť v agentúre EU-OSHA
Agentúra EU-OSHA sa usiluje o to, aby sa jej posolstvá šírili v radoch čo najširšieho publika, a to tým, že do svojich každodenných činností zavádza viacjazyčnosť. V spolupráci s ďalšími organizáciami EÚ sa zúčastňuje aj na inovatívnych projektoch v tejto oblasti.
Viacjazyčnosť je preto pre agentúru EU-OSHA jednak základnou zásadou, ktorá sa má dodržiavať, a jednak pragmatickou voľbou, ktorá agentúre pomáha plniť jej poslanie.
Cieľom agentúry EU-OSHA je uplatňovať kreatívne myslenie a nákladovo efektívne spôsoby na zabezpečenie toho, aby jej činnosti boli dostupné občanom EÚ bez ohľadu na jazyky, ktorými hovoria. Uvádzame niekoľko príkladov:
-
animované filmy o Napovi
sú bez hovoreného slova, preto im každý rozumie a všetci si ich môžu užiť,
-
nástroje OiRA
sú dostupné vo viacerých jazykoch a používatelia môžu nástroje vyhľadávať podľa jednotlivých jazykov,
-
v rámci ocenenia filmovou cenou kampane Zdravé pracoviská sa národným kontaktným miestam ponúka možnosť, aby k víťaznému filmu zabezpečili titulky vo svojich jazykoch.
Niektoré materiály, ktoré agentúra EU-OSHA vypracúva, sú dostupné v 25 európskych jazykoch. Iné publikácie sa zase prekladajú na žiadosť národných kontaktných miest, pričom tieto zohľadňujú potreby prekladov na základe spätnej väzby od členov národnej siete budovanej na tripartitnom princípe. Národné kontaktné miesta sa taktiež podieľajú na monitorovaní kvality prekladov. V tomto roku pripravuje agentúra EU-OSHA viacero zaujímavých publikácií, z ktorých mnohé budú preložené aj do slovenského jazyka. Budú to napríklad súbory prezentácií na podporu aktuálnej kampane
Zdravé pracoviská znižujú záťaž pre roky 2020-2022
, ale aj príručka pre zamestnávateľov s názvom
Zdraví zamestnanci - prosperujúce podniky
, pre podporu riešenia problému psychoso­ciálnych rizík a poškodení podporno-pohybovej sústavy v malých podnikoch.
Desaťročie opatrení zameraných na zdravé starnutie a zdravší pracovný život
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.