Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum: Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA

Svetový deň BOZP 2021 v znamení pandémie COVID-19 vyzýva k investíciám do riadenia bezpečnosti
Investovať do bezpečnosti a ochrany zdravia znamená myslieť na zdravie a pohodu zamestnancov, nielen teraz, ale aj v budúcnosti. Dňa 28. apríla 2021 sme si pripomenuli Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je to deň, ktorý núti k zamysleniu nad tým, čo nás naučila pandémia, ale aj k tomu, ako i my môžeme prispieť k posilneniu riadenia BOZP na pracoviskách.
Zároveň je 28. apríl aj pamätným dňom venovaným obetiam pracovných úrazov. Vlani na Slovensku prišlo pri práci o život 32 ľudí. Ďalších 49 má po úraze trvalé následky, čo je o 8 menej ako v roku 2019 a o 27 ľudí menej ako v roku 2018. Národný inšpektorát práce Slovenskej republiky, ktorého cieľom je prispievať k znižovaniu pracovnej úrazovosti a vytváraniu dobrých pracovných podmienok pre všetkých zamestnancov, podporuje aktivity agentúry EU-OSHA, ktorá spolupracuje s Medzinárodnou organizáciou práce (ILO) s cieľom zvýšiť informovanosť o naliehavej potrebe zaručiť nielen nepretržitú ochranu pred tradičnými rizikami hroziacimi pri práci, ale aj zabezpečiť lepšiu pripravenosť a reakciu na budúce potenciálne hrozby pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov.
V tejto súvislosti je dôležitou iniciatívou nadchádza­júci
strategický rámec EÚ
v
oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov (2021 - 2027)
, ktorým sa budú formovať a podporovať národné stratégie v oblasti BOZP, ktoré sú základným prvkom pri vykonávaní Európskeho piliera sociálnych práv, a jeho cieľa, ktorým je dosiahnuť najvyššie normy v oblasti BOZP pre všetkých zamestnancov v EÚ.
V prípade bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je stále čo zlepšovať, a v tomto procese každý z nás zohráva dôležitú úlohu.
Pozrite si sekciu na webovom sídle agentúry EU-OSHA venovanú téme
COVID-19: zdroje pre pracovisko
. Na stránkach EU-OSHA si taktiež môžete stiahnuť usmernenie
EÚ COVID-19: Späť na pracovisko - Prispôsobenie pracovísk a ochrana zamestnancov
, ktoré je dostupné v 25 jazykoch.
Súťaž o filmovú cenu v rámci kampane Zdravé pracoviská 2021 - prihlasovanie bolo spustené, môžete posielať svoje príspevky!
Agentúra EU-OSHA spustila prihlasovanie príspevkov do súťaže o filmovú cenu Zdravé pracoviská za najlepší film s pracovnou tematikou. Rovnako ako v minulom roku, bude cena udelená na filmovom festivale Doclisboa, ktorý sa uskutoční v dňoch 21. až 31. októbra a získa ju film, ktorý najlepšie poukáže na ľudský rozmer v meniacom sa svete práce. Podrobnosti o prihlasovaní príspevkov je možné nájsť priamo na stránkach festivalu alebo prostredníctvom webu EU-OSHA.
V roku 2020 získali cenu EU-OSHA Zdravé pracoviská dva filmy: Pravidlá výrobnej linky vo vysokej rýchlosti a Automotive, oba od nemeckých tvorcov. Dokument Pravidlá výrobnej linky vo vysokej rýchlosti čoskoro predstaví aj Národné kontaktné miesto EU-OSHA v SR prostredníctvom online premietania spojeného s diskusiou. Premietanie sa uskutoční v poslednom májovom týždni a diskusia k filmu, na ktorú sa bude možné prihlásiť prostredníctvom webu NIP, je naplánovaná na štvrtok 27. mája popoludní. Sledujte web Národného inšpektorátu práce alebo profil @inspekciapraceSR na sociálnej sieti Facebook pre viac podrobností.
E-nástroje a ich úloha pri riadení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Vývoj informačných a komunikačných technológií (IKT) viedol k vývoju čoraz väčšieho počtu online interaktívnych nástrojov (tzv. e-nástrojov) a od tohto trendu sa neodchyľuje ani odvetvie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Mnoho subjektov v oblasti BOZP už prejavilo záujem o tieto nové technológie a možnosti, ktoré ponúkajú, a počas nedávnych rokov bolo vyvinutých množstvo elektronických nástrojov BOZP. Potreba jednoduchého a ľahkéh
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.