Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť Národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum: Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA

Zo zdrojov agentúry EU-OSHA pripravil Ladislav Kerekeš, Národné kontaktné miesto EU-OSHA

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy a psychosociálne riziká: ako môže zníženie stresu pomôcť zotaveniu a návratu do práce
Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou nie sú spojené len s fyzickými rizikami, ale rovnako aj s psychosociálnymi rizikovými faktormi, ako je neistota zamestnania a nízka sociálna podpora. V novom diskusnom dokumente Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa tvorcovia materiálu zamerali na skúmanie účinku psychosociálnych rizík pri návrate do práce s poškodením podporno-pohybovej sústavy.
Z ich zistení vyplýva, že medzi dôležité faktory úspešného návratu do práce patrí predovšetkým holistické posúdenie fyzických a psychosociálnych rizík, plánovaný harmonogram návratu do práce, na ktorého príprave sa podieľa aj samotný zamestnanec, a konštruktívne a ústretové pracovné prostredie. V dokumente sú uvedené tiež zásady osvedčených postupov, ako aj príklady z rôznych odvetví. Diskusný dokument o psychosociálnych rizikách a návrate do práce po poškodeniach podporno-pohybovej sústavy je dostupný v anglickom jazyku na stránkach EU-OSHA (
https://osha.europa.eu/sk/publications/return-work-after-msd-related-sick-leave-context-psychosocial-risks-work/view
). Ďalšie informácie o téme nájdete aj na stránkach venovaných aktuálnej kampani EU-OSHA "Zdravé pracoviská znižujú záťaž 2020 - 2022"
(https://healthy-workplaces.eu/sk
). Zaujímavé tipy a podnety môžete nájsť takisto v dokumente Zdraví zamestnanci, prosperujúce podniky - praktická príručka k dobrým podmienkam na pracovisku, ktorá bude čoskoro dostupná aj v slovenskom preklade.
Nové pravidlá na podporu zvyšovania bezpečnosti práce v Českej republike
Nové pravidlá na podporu vyššej bezpečnosti pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami, pri ktorej dochádza často k vážnym pracovným úrazom, schválili nedávno poslanci hornej komory Parlamentu Českej republiky. Cieľom úpravy zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v súvislosti s vyhradenými technickými zariadeniami je podľa Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR snaha zakotviť oblasť prevádzky VTZ moderným spôsobom, pretože doteraz sa táto oblasť riadila vo viacerých ohľadoch dávno prekonanými predpismi. "Ochrana pracovníkov, ktorí každý deň prichádzajú do kontaktu s veľmi nebezpečnou technikou, je pre nás dôležitá," uviedla k tomu ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová. Za potešujúcu správu označila, že sa pri tvorbe zákona podarilo nájsť spoločnú reč všetkých zúčastnených strán, ktorých sa norma dotýka, vrátane sociálnych partnerov. Schválená novela by mala priniesť predovšetkým zvýšenie ochrany a bezpečnosti a zdravia zamestnancov, vrátane zníženia úrazovosti s dôrazom na modernizáciu pracovných postupov a prispôsobenie sa moderným technológiám. Norma upravuje aj otázky súvisiace s odbornou spôsobilosťou osôb, ktoré s VTZ pracujú. Zákon prináša tiež zníženie administratívnej záťaže a úpravu výkonu štátnej správy v danej oblasti.
Nový zákon nadobudne účinnosť od 1. júla 202
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.