Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Inovatívne smart technológie a ich využitie v oblasti BOZP

Dátum: Rubrika: TRENDY Zo seriálu: Inovatívne smart technológie a ich využitie v oblasti BOZP

Pokračovanie seriálu sa zaoberá tzv. inteligentnými/smart OOPP, ktoré sa postupne dostávajú na trh a pomáhajú chrániť životy a zdravie mnohých zamestnancov na pracoviskách, kde hrozí vyššie riziko úrazu, či nehody.

Osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len "OOPP"), napríklad bezpečnostná obuv, zátkové chrániče sluchu a ochranné okuliare, boli vždy dôležité pri ochrane nositeľa pred jedným alebo viacerými rizikami vyskytujúcimi sa na pracovisku. Ak činnosť, ktorú vykonáva pracovník, ktorý má na sebe OOPP, predstavuje určité riziko, ktoré nemožno ďalej znížiť inými (kolektívnymi, technickými alebo organizačnými) prostriedkami, použitie OOPP je nevyhnutné. Osobné ochranné prostriedky musia fungovať spoľahlivo a musia poskytovať vysokú úroveň ochrany. Táto zásada hierarchie prevencie sa s úspechom používa už dlhý čas. Práce v krízových a nebezpečných situáciách a prostrediach, ako je napríklad únik nebezpečných látok, expozícia nebezpečným faktorom pracovného prostredia alebo hasenie požiarov, to sú len niektoré z oblastí, ktoré vyžadujú OOPP.
Výskum a vývoj samozrejme prebieha aj v oblasti OOPP. Čoraz častejšie sa v súvislosti s OOPP uvádza opis "inteligentný" alebo "chytrý" (smart). Úroveň ochrany možno zvýšiť použitím vylepšených materiálov alebo elektronických komponentov v OOPP. Vylepšené materiály majú nové vlastnosti: napríklad chrániče kolien bývajú často nepružné a bránia normálnemu pohybu; inteligentný materiál tlmiaci nárazy však môže byť mäkký aj pružný a umožňujúci normálny pohyb. Ak je však potrebná ochrana, v prípade nárazu sa vlastnosti inteligentného materiálu zmenia a prejaví sa účinok tlmenia nárazov.
Vo väčšine prípadov "inteligentnou" súčasťou inteligentných OOPP je elektronika. V takomto prípade sa v inteligentných OOPP kombinujú tradičné OOPP (napr. ochranný odev) s elektronikou, napríklad snímačmi, detektormi, modulmi na prenos údajov, batériami, káblami a ďalším prvkami. Inteligentné OOPP je možné charakterizovať určitým stupňom interakcie s prostredím alebo reakciou na podmienky prostredia. Súčasný návrh definície Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN), je nasledujúci: Inteligentné OOPP je "osobné ochranné vybavenie, ktoré vykazuje zamýšľanú a využiteľnú reakciu buď na zmeny v okolí/prostredí, alebo na externý signál/vstup". [1]
Inteligentný osobný ochranný prostriedok sľubuje vyššiu úroveň ochrany a jednoduchšie používanie vylepšených materiálov alebo elektronických komponentov. Niekedy poskytuje oba tieto aspekty a niekedy jeden z nich. Potrebné je porozumieť tomu, že tento nový typ OOPP je tvorený kombináciou tradičných OOPP s inteligentnými prvkami OOPP. Inteligentné prvky zvyšujú úroveň ochrany, a preto sú neoddeliteľnou súčasťou OOPP. Na základe toho inteligentný OOPP musí byť v každom prípade testovaný, či už na posúdenie zhody, alebo sa musí uskutočniť test funkčnosti - príslušná zainteresovaná strana, napríklad výrobca, notifikovaná osoba, príslušný orgán alebo používateľ, musí inteligentný OOPP testovať ako celok. Inteligentné OOPP nositeľovi tak poskytujú vyššiu úroveň ochrany, niekedy aj lepšie pohodlie a umožňujú získavať cenné informácie pre starostlivosť a údržbu. Klasifikačná schéma pre inteligentné OOPP je navrhnutá na obrázku č. 1. OOPP doplnené o vstavané inteligentné elektronické zariadenia môžu prispieť ku zvýšeniu BOZP zamestnancov, napríklad v prípadoch, keď upozornia na vyskytujúce sa nebezpečenstvo v ich okolí.
Známym príkladom, ktorý už bol prezentovaný na obchodných veľtrhoch, je inteligentný ochranný odev pre hasičov. Do ochranného hasičského odevu sú zapracované rôzne senzory. Merajú telesné funkcie, napríklad srdcový pulz, krvný tlak a teplotu telesného jadra. Na základe týchto údajov možno vyhodnotiť pracovnú pripravenosť príslušnej osoby. V minulosti to nebolo možné. Ďalšie snímače, ktoré snímajú okolie hasiča, slúžia na detekciu toxických plynov alebo meranie teploty.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.