Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Karta bezpečnostných údajov - vhodný prostriedok na podporu ochrany zdravia pri práci s chemikáliami

Dátum: Rubrika: CHEMIKÁLIE

Celosvetová ročná produkcia chemických látok sa zvýšila z 1 miliónu ton v roku 1930 na súčasných 400 miliónov ton v súčasnosti. Dnes je na Európskom trhu registrovaných okolo 100 000 látok. EU disponuje najväčšou kapacitou chemickej výroby zo všetkých krajín na svete. V EU je chemický priemysel na treťom mieste v rebríčku spracovateľského priemyslu.

Veľmi často pretrváva v spoločnosti názor, že pôsobením nebezpečných chemických látok sú ohrození len zamestnanci chemických závodov. Skutočnosť je však taká, že toto ohrozenie je aj na pracoviskách mimo chemického priemyslu. Je veľa profesií, kde sa v rámci rôznych výrobných procesov a postupov manipuluje s veľkou škálou nebezpečných chemických látok. Preto by zamestnanci mali mať možnosť oboznámiť sa v akom prostredí pracujú a ako sa chrániť pred nežiaducimi vplyvmi na pracovisku a zamestnávatelia povinnosť uvedené zabezpečiť.

Podľa európskeho prieskumu vykonaného bolo už v roku 2000 zistené že cca 22% zamestnancov je vystavených pôsobeniu chemických látok inhaláciou pár a aerosólov nebezpečných chemických látok počas 2 hodím pracovnej doby, čo je jedna štvrtina celkovej dennej pracovnej zmeny. Ďalších 16% zamestnancov sa počas rovnakej pracovnej doby dostalo do kontaktu s inými nebezpečnými chemickými látkami iným spôsobom ako inhalácia a to kontaktom s kožou prípadne sliznicami a pod.

Čo sú to teda nebezpečné chemické látky?
Sú to všetky tekuté, plynné alebo pevné látky, ktoré predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť zamestnancov - možno nájsť takmer na každom pracovisku. V celej Európe prichádzajú milióny zamestnancov do kontaktu s chemickými, ktoré im môžu spôsobiť ujmu. Je však nesporné, že chemické látky, aj tie nebezpečné, k svojmu životu potrebujeme a preto je dôležité vedieť o nich všetko. Je nutné poznať ich vlastnosti, technické parametre dobré aj zlé a vedieť k nim zaujať správne stanovisko a pracovné postupy pri manipulácii s nimi.
Hneď na úvod sa skúsme oboznámiť s niektorými pojmami, s ktorými sa budeme stretávať:
Karcinogén
Karcinogén znamená látku alebo zmes látok
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.