Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Ochrana zdravia pri práci - nové a revidované limity pre nebezpečné chemické faktory v pracovnom prostredí (2.)

Dátum: Autor/i: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Rubrika: LEGISLATÍVA Zo seriálu: Ochrana zdravia pri práci - nové a revidované limity pre nebezpečné chemické faktory v pracovnom prostredí

V predchádzajúcom čísle sme sa zaoberali problematikou karcinogénov v pracovnom prostredí, najmä zmenami v technických smerných hodnotách karcinogénov na základe smerníc EÚ, vyplývajúcimi z novely nariadenia vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

V tomto článku prinášame prehľad zmien najvyššie prípustných expozičných limitov u vybraných chemických faktorov a doplnení ich biologického monitorovania, informácie o nových najvyššie prípustných expozičných limitoch troch chemických faktorov s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší a o zmene súvisiacej s posudzovaním a schvaľovaním prevádzkových poriadkov na pracoviskách, na ktorých sú zamestnanci pri práci exponovaní nebezpečným chemickým faktorom.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.