Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Stavebný stroj - spoľahlivý partner k výkonu pri zodpovednom dodržiavaní BOZP

Dátum: Autor/i: Mgr. Jozef Veliký, fa Favorit, Vranov nad Topľou Rubrika: BOZP ADRESNE Zo seriálu: Stavebný stroj - spoľahlivý partner k výkonu pri zodpovednom doržiavaní BOZP (2.)

Pojmy ako stavebníctvo, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), stavebný stroj sú v mimoriadne silnom, interaktívnom, blízkom vzťahu, teda interakcii vzájomne pôsobiacich dvoch, troch alebo viacerých činiteľov v tom-ktorom danom časovom okamihu. Sú takmer vždy, okrem iných, hlavnými činiteľmi v tomto odbore a tvoria neodmysliteľnú a neoddeliteľnú súčasť prípravného, realizačného i finalizačného procesu v stavebnej výrobe, berúc v úvahu aj dôležitosť riadiacej a kontrolnej činnosti pri plnení výrobných a ostatných úloh.

Stavebníctvo svojim rozsahom významnou mierou prispieva k domácemu hrubému produktu, svojim objemom v celoštátnom meradle v priemere okolo 8 %. Vzťah vedúcich, riadiacich a výrobných pracovníkov k problematike ochrany zdravia či bezpečnosti práce veľmi úzko súvisí a závisí od znalosti stavebnej problematiky, znalosti príslušných právnych a ostatných predpisov a zákonných noriem. Vzťah súvisí najmä s vôľou pracovníkov ich nielen dokonale poznať, ale najmä dodržiavať, v plnej miere rešpektovať a dodržiavanie dôsledne vedúcimi pracovníkmi nielen kontrolovať, ale ich v tom smere svojím konaním príkladne aj motivovať.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.