Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Úrazový príplatok a odškodňovanie v súvislosti s ochorením COVID-19

Dátum: Rubrika: DO POZORNOSTI

Každý zamestnávateľ je objektívne zodpovedný za chorobu z povolania svojich zamestnancov, a to aj v prípade, že vykonal a zabezpečil všetky preventívne opatrenia a na jeho strane nedošlo k pochybeniu. Na kompenzáciu týchto nákladov je určené práve úrazové poistenie. V súvislosti s pandémiou koronavírusu sa vyskytlo pomerne veľa prípadov, keď sa zamestnanci nakazili pri výkone svojej práce koronavírusom a ochoreli na COVID-19. Takýmto zamestnancom patrí úrazový príplatok vyplácaný Sociálnou poisťovňou. Predkladaný príspevok analyzuje podmienky úrazového príplatku a odškodňovania za ochorenie COVID-19 pri výkone práce.

Súčasná pandémia koronavírusu ukázala okrem potreby zabezpečenia preventívnych opatrení a zabezpečenia zdravotnej starostlivosti aj potrebu zabezpečenia dostatočného príjmu v chorobe, ako aj ďalšie ustanovenia týkajúce sa ochrany pracovných miest a miezd zamestnancov. Epidemiologická situácia vystavuje konkrétne skupiny zamestnancov pri plnení pracovných povinností zvýšenému riziku nákazy koronavírusom. Ak príde k ich nákaze, táto skutočnosť by mala mať zásadný vplyv na odškodňovanie poškodeného a na jeho nároky vyplývajúce zo systému sociálneho poistenia. K tomuto postupu vyzýva aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá uvádza, že v prípade infikovania sa COVID-19 po expozícii na pracovisku je potrebné rešpektovať právo na kompenzácie, liečbu a rehabilitáciu.
Novela zákona o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov) ustanovila v § 293fea poskytovanie úrazového príplatku pre COVID-19 z dôvodu nakazenia sa koronavírusom, ktorý je možno poskytnúť od 21. novembra 2020. Novela upravuje okruh osôb, ktoré majú na úrazový príplatok pre COVID-19 nárok, ale aj podmienky na uznanie poskytnutia tohto príplatku.
Úrazový príplatok
Úrazový príplatok je peňažná opakujúca sa úrazová dávka, ktorá pokrýva stratu príjmu v dôsledku vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti zapríčinenej následkami pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Vznik nároku na úrazový príplatok je podmienený priznaním a poskytovaním náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a následne nemocenského za predpokladu, ak dočasná pracovná neschopnosť trvá viac ako 10 kalendárnych dní.
Úrazový príplatok COVID-19
Úrazový príplatok COVID-19 je úrazová dávka, ktorú dostane zamestnanec, ktorý je počas krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia COVID-19 a ktorému zamestnávateľ potvrdí, že ochorenie vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností. Týka sa to napríklad zamestnancov zariadení sociálnych služieb či zdravotných pracovníkov.
Kto má nárok na úrazový príplatok COVID-19
V súvislosti s vyplácaním tejto sociálnej dávky prebehla celospoločenská diskusia o okruhu poberateľov, jej výške, ale aj o neochote zamestnávateľov (najmä niektorých nemocníc a zdravotníckych zariadení) ju priznať a potvrdiť tak svojmu personálu skutočnosť, že sa nakazili v práci. Pre problém potvrdzovania, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri práci, došlo od 10
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.