Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum: Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA

Zdravotné postihnutie a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
V súčasnosti je v Európskej únii (ďalej len "EÚ") zamestnaná len približne polovica zo 42,8 milióna osôb so zdravotným postihnutím v produktívnom veku. Osoby s existujúcimi zdravotnými ťažkosťami alebo zdravotným postihnutím by však mali mať možnosť pokračovať v práci, zapojiť sa do pracovného procesu alebo sa k nemu vrátiť. Preto je nevyhnutné vytvoriť prístupný a inkluzívny pracovný model, ktorý by bol schopný vyhovieť rôznorodej pracovnej sile a uľahčil jej prístup na trh práce, alebo návrat do zamestnania a udržanie sa v ňom.
Balík opatrení v oblasti zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím
Daný balík predstavuje jednu z významných iniciatív širšej stratégie Európskej komisie v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 až 2030. Jej cieľom je zabezpečiť, aby aj ľudia so zdravotným postihnutím mali rovnaký prístup na trh práce, čo im umožní zostať zamestnanými a v dôsledku toho požívať výhody lepšieho spoločenského začlenenia, ale aj ekonomickej samostatnosti. Balíček zamestnanosti pre osoby so zdravotným postihnutím má napomôcť pri vypracovaní národných politík, ktoré zapoja osoby so zdravotným postihnutím do spravodlivej zelenej a digitálnej transformácie. Zvýšenie miery zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím a zníženie rozdielu v zamestnanosti tiež prispeje k hlavným cieľom EÚ do roku 2030 v oblasti zamestnanosti dospelých, ktorí sa každoročne zúčastňujú odbornej prípravy.
Balík sa zameriava na šesť oblastí, pričom do rozsahu pôsobnosti agentúry EU-OSHA patria tieto oblasti:
-
Zabezpečenie primeraných úprav na pracovisku, t.j. akákoľvek zmena pracovného miesta alebo pracoviska potrebná na to, aby bolo osobe so zdravotným postihnutím umožnené uchádzať sa o pracovné funkcie, vykonávať ich a postupovať v nich alebo absolvovať odbornú prípravu.
-
Udržanie osôb so zdravotným postihnutím v zamestnaní a predchádzanie zdravotným postihnutiam spojeným s chronickými chorobami.
-
Zabezpečenie programov pracovnej rehabilitácie v prípade ochorenia alebo úrazu.
Zákonné povinnosti zamestnávateľov
Pracovníci so zdravotným postihnutím v EÚ sú chránení
antidiskriminačnými
predpismi, ako aj nariadeniami v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len "BOZP")
, pričom niektoré členské štáty idú aj nad rámec týchto minimálnych požiadaviek.
Smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní (smernica Rady
V právnych predpisoch špecifických pre oblasť BOZP, ako je rámcová smernica o BOZP (smernica
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.