Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Viera
Backstuberová
Národný inšpektorát práce, Bratislava
Prípad prvý
Zamestnanec XY (ďalej "poškodený") nastúpil ráno na dennú zmenu ako pracovník pri zbere a triedení odpadu. Vedúci mu pridelil prácu - zber papiera a fliaš, ktorú mal vykonávať s kolegom AB a vodičom nákladného motorového vozidla CD (špeciál ne vozidlo na odvoz odpadu) s najvyššou celkovou prípustnou hmotnosťou vozidla 18 000 kg. Pracovná úloha poškodeného spočívala v dotiahnutí kontajnera k nákladnému automobilu na odvoz odpadu a jeho pritlačení k zdvíhacej mechanike. V poobedňajších hodinách poškodený stál na stúpačke auta na ľavej strane, kolega AB sa zdržiaval na pravej strane automobilu. Pri vysýpaní kontajnera chcel poškodený prejsť z ľavej strany na pravú stranu na chodník s úmyslom ísť vedľa automobilu. Pri chôdzi poza automobil započul pípanie nákladného automobilu, ktoré oznamuje cúvanie. Poškodený chcel rýchlo skočiť na chodník, stúpil však na hranu obrubníka a vzápätí spadol pod koleso cúvajúceho špeciálneho nákladného automobilu. Kolega AB ho ešte stihol chytiť za tričko a potiahnuť k sebe na chodník. Nákladné vozidlo poškodenému prešlo po obidvoch nohách, ktoré už nestihol skrčiť. Vodič CD ihneď zastavil vozidlo, zatiahol ručnú brzdu a podišiel k poškodenému. Po zistení, že došlo k zraneniu poškodeného, urýchlene zavolal rýchlu zdravotnícku pomoc. Na miesto udalosti dorazila aj polícia, ktorá pomocou prístroja Dräger 7410 zisťovala prítomnosť alkoholu v dychu vodiča CD, ako aj u poškodeného. Následne bol poškodený transportovaný do nemocnice.
Zistené skutočnosti:
-
Poškodený pracoval u zamestnávateľa ako pracovník pri zbere a triedení odpadu na základe pracovnej zmluvy, trvajúcej ku dňu úrazu spolu 4 mesiace a 14 dní.
-
Poškodený absolvoval lekársku prehliadku, pričom kladný posudok o zdravotnej spôsobilosti vystavil poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby.
-
Poškodený bol riadne a preukázateľne oboznámený s predpismi na zaistenie BOZP, o čom zamestnávateľ predložil záznamy s jeho podpisom.
-
Poškodený podľa vlastných slov po príchode záchranárov a polície s nimi komunikoval. Polícia na mieste udalosti o 14:00 hod. pomocou prístroja Dräger 7410 zisťovala prítomnosť alkoholu u poškodeného a u vodiča CD. Meraný výsledok poškodeného ukázal 1,33 mg/l.
Na základe uvedených skutočností a zhodnotením dôkazov boli určené:
Zdroj pracovného úrazu:
I-02 - motorové cestné dopravné prostriedky
Príčina pracovného úrazu:
8 - používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.