Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Analýza pracovných úrazov

Dátum:

Analýza pracovných úrazov
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národný inšpektorát práce, Košice
Prípad prvý
V kritický deň nastúpila zamestnankyňa (ďalej postihnutá) do práce na zmenu trvajúcu od 14 hod. do 22 hod. Majsterka ju pridelila na obsluhu kotúčovej píly Kusing KP 01, kde vykonávala rezanie bukových hranolčekov z rozmeru cca 21 x 165 x 220 mm na šírkový rozmer 66 mm. Z jedného vstupného materiálu narezala dva hranolčeky a zostávajúci materiál bol odpad. Vstupný materiál odoberala z palety uloženej vedľa stroja, položila ho na pracovný stôl kotúčovej píly, oprela o vodiace pravítko a ručne ho posunula do podávača materiálu so štyrmi kolieskami. Podávač posunul materiál cez pílový kotúč, čím došlo k odrezaniu požadovaného hranolčeka, ktorý na výstupe odoberal kolega XY. Po prvom reze vrátila postihnutá ľavú časť materiálu pred pílový kotúč a vykonala druhý rez tým istým spôsobom. Po druhom reze na ľavej strane vznikal odpad, ktorý nebol posúvaný kolieskami podávača, pretože tento pritláčal a posúval len pravú časť materiálu. Približne o 15,00 hod. došlo k vyhodeniu odrezku - odpadu spätným vrhom a ten narazil čelom do pravej ruky postihnutej v oblasti medzi prvým a druhým prstom. Postihnutá pocítila náraz a bolesť. Keď si dala dole pracovné rukavice, zistila, že má tržnú ranu na pravej ruke. Telefonicky zavolala majsterku a medzitým jej kolegyňa poskytla prvú pomoc, spočívajúcu v obviazaní poranenej ruky. Zakrátko bol zabezpečený odvoz postihnutej do nemocnice, kde lekár skonštatoval otvorené rany pravej ruky od zápästia dole. V čase úrazu mala obuté svoje tenisky, firemné montérky, pracovné rukavice a chrániče sluchu.
Vyšetrovaním bolo zistené, že kotúčová píla Kusing KP O1 na ktorej došlo k úrazu, bola vybavená podávačom materiálu do rezu so štyrmi kolieskami, ktoré pritláčali a posúvali do rezu len materiál medzi pílovým kotúčom a vodiacim pravítkom, ktorý po odrezaní odoberal zamestnanec na výstupe z podávača. Materiál na ľavej strane pílového kotúča, ktorý obsluha po prvom reze vracala pred pílový kotúč do podávača na druhý rez a vzniknutý odpad po druhom reze, zostávali na pracovnom stole píly bez prítlaku a posuvu podávača a mohol byť od točiaceho sa pílového kotúča vyhodený spätným vrhom do obsluhy pracovného stroja. Kotúčová píla KP 01 nebola vybavená rozovieracím klinom na zabránenie dotyku materiálu so "zadnými" zubami pílového kotúča, nezabezpečovala, aby nedošlo k vyhodeniu materiálu spätným vrhom.
Zistené skutočnosti:
-
Postihnutá pracovala u zamestnávateľa ako obsluha skracovacej píly, triedenie a ukladanie hranolov na základe pracovnej zmluvy trvajúcej ku dňu úrazu spolu 5 rokov a 3 dni.
-
Pracovisko na ktorom sa stal úraz, je zaradené medzi rizikové pracoviská z hľadiska rizika hluku tretej kategórie.
-
Zamestnávateľ predložil záznam z lekárskej prehliadky menovanej s výsledkom "schopná ako robotníčka v drevárskom podniku aj v nočných zmenách".
-
Zamestnávateľ vypracoval analýzu nebezpečenstiev, rizík, ohrození a ochrany proti nim, v ktorom vyhodnotil neodstrániteľné nebezpečenstvá.
-
Bol predložený zoznam poskytovaných OOPP a záznam o poskytnutých prostriedkoch osobnej ochrany ako osobného vybavenia, kde je zápis o poskytnutí "montérok a obuvi".
-
Bola predložená správa o pravidelnej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia stroja Kusing KP 0l preukazujúca, že zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky.
Na základe uvedených skutočností a zhodnotením dôkazov boli určené:
Zdroj pracovného úrazu:
III - 15 - kotúčová píla Kusing KP-01
Príčina pracovného úrazu:
2 - nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie
I)
Nedostatky zistené v príčinnej súvislosti s úrazom:
-
Zo strany postihnutej: neboli zistené porušenia predpisov.
-
Zo strany zamestnávateľa:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.