Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri zváraní

Dátum: Autor/i: Ing. Jozef Mikula, PhD. Rubrika: BOZP ADRESNE

Zváranie je jedným z najviac rizikových povolaní. Zabezpečovanie ochrany zdravia a životného prostredia na zváracích pracoviskách sa nezaobíde bez dobrej znalosti štruktúry úrazových rizík v odbore zvárania, znalostí platných bezpečnostných predpisov, ako aj znalosti bezpečnostných technologických postupov pri jednotlivých technológiách a druhoch zvárania. Zákony vrátane prevádzacích predpisov môžu ustanoviť len základné pravidlá, ale nemôžu prinútiť pracovníkov, aby vo všetkých situáciách a za všetkých okolností pracovali bezpečne.

Bezpečnostné predpisy len napovedajú čo, prípadne akým spôsobom robiť. Spôsob presadzovania legislatívne ustanovených požiadaviek je do značnej miery v rukách organizácie. Aj keď sa na úrovni organizácie tieto požiadavky premietnu do prevádzkových predpisov, nezabezpečuje to ani zďaleka to, že budú vykonávané. Bez účinnej motivácie a dôsledného systému kontroly zostane ich naplnenie formálnou záležitosťou. Jedným z dôležitých predpokladov dobrých výsledkov v práci je disciplína a poriadok – dodržiavanie zásad bezpečnej práce.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.