Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Choroby z povolania vo vybraných odvetviach hospodárstva (1.)

Dátum:

Choroba z povolania je ochorenie, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s pracovnou činnosťou a je súčasťou zoznamu chorôb z povolania. Jej uznanie posudzujú špecializované pracoviská klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie alebo kožného lekárstva. V nasledujúcom seriáli článkov predstavíme odvetvia, v ktorých sa najčastejšie vyskytujú choroby z povolania. Najvyšší výskyt chorôb z povolania je v odvetví priemyselná výroba, kde bolo v roku 2014 až 53,9% všetkých hlásených chorôb z povolania v Slovenskej republike.

Choroby z povolania vo vybraných odvetviach hospodárstva (1.)
MUDr.
Ľudmila
Ondrejková
MPH
Úrad verejného zdravotníctva, Bratislava
Zoznam chorôb z povolania je súčasťou zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Obsahuje 47 diagnóz a skupín diagnóz, ktoré môžu byť uznané ako choroba z povolania. Zoznam chorôb z povolania platný v SR zohľadňuje odporúčanie Komisie 2003/670/EC, týkajúce sa Európskeho zoznamu chorôb z povolania.
Centrálny register hlásení uznaných chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania v SR vedie Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Pracoviskom v Slovenskej republike, ktoré pripravuje hlásenia pre Európsku tatistiku chorôb z povolania (EODS) a vypracováva podklady pre databázu vedenú Štatistickým úradom Európskeho spoločenstva (EUROSTAT), ktorá je každý rok aktualizovaná, je Národné centrum zdravotníckych informácií.
Výskyt chorôb z povolania je jedným z najdôležitejších ukazovateľov úrovne starostlivosti o zdravie zamestnancov a odráža stav primárnej prevencie profesionálnych ochorení.
Od roku 2000 do roku 2014 bolo v Slovenskej republike hlásených spolu 7 206 chorôb z povolania, z toho bolo v roku 2014 hlásených 373 chorôb z povolania.
Graf č. 1:
Počet zamestnancov, u ktorých boli hlásené choroby z povolania v SR v rokoch 2000 - 2014
aspigetpic?section=1&pictype=1&EagriUser
Zdroj:
Národné centrum zdravotníckych informácií
K najčastejšie hláseným chorobám z povolania v roku 2014 patrili
(údaje k 31.12.2014):
-
ochorenie horných končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia
(položka č. 29 zoznamu chorôb z povolania) bolo hlásené u 180 zamestnancov; tvorí 48,3% zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,
-
ochorenie horných končatín z vibrácií
(položka č. 28 zoznamu chorôb z povolania) bolo hlásené u 56 zamestnancov; tvorí 15% zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,
-
porucha sluchu z hluku
(položka č. 38 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 40 zamestnancov; tvorí 10,7% zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,
-
prenosné a parazitárne ochorenia
(položky č. 24 - 26 zoznamu chorôb z povolania) boli hlásené u 33 zamestnancov; tvoria 8,8% zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,
-
profesionálne dermatózy
(položka č. 22 zoznamu chorôb z povolania) boli hlásené u 16 zamestnancov; tvoria 4,3% zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,
-
profesionálna bronchiálna astma
(položka č. 37 zoznamu chorôb z povolania) bola hlásená u 15 zamestnancov; tvorí 4% zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,
-
choroba zaprášenia pľúc prachom obsahujúcim oxid kremičitý - silikóza
(položka č. 33 zoznamu chorôb z povolani
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.