Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Stretnutie zástupcov Národnej siete
5. decembra 2013 sa na pôde Národného inšpektorátu práce stretli zástupcovia národnej siete EU-OSHA, aby zhodnotili činnosť národného kontaktného miesta v roku 2013. Témou diskusie boli najmä aktivity spojené s druhým rok EÚ kampane
"Spolupráca pri prevencii rizík"
, ale aj úlohy v súvislosti s pripravovanou kampaňou zameranou na stres na pracoviskách.
Členovia národnej siete hovorili o spôsoboch, ako zlepšiť spoluprácu tak, aby sa myšlienky kampane dostali účinne do praxe, aby sa vytipovali najlepšie príklady dobrej praxe a aby sa podnietili organizácie ochotné zapojiť sa do súťaže organizovanej agentúrou v prvom roku kampane. Na stretnutí vystúpili aj zástupcovia úspešných spoločností. Zástupca spoločnosti
Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.
predstavil príklad zavedenej dobrej praxe BOZP a zástupca
Stredoslovenskej energetiky, a.s.
prezentoval, ako spoločnosť organizuje vlastné kampane na podporu prevencie a bezpečného správania na pracoviskách.
Zbor väzenskej a justičnej stráže a Európsky týždeň BOZP
Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky (ďalej "ZVJS") patrí dlhodobo medzi najaktívnejšie články národnej siete EU-OSHA. V rámci aktivít
Európskeho týždňa pre BOZP
v roku 2013 vystúpil zástupca národnej siete npor. Ing. Juraj Kopúnek na celoslovenskej konferencii zdravotníckych pracovníkov
"MEDFÓRUM 2013"
, ktorá sa konala 23. - 25. októbra 2013 v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení s prednáškou
"Prevencia úrazov pracovníkov v odvetví zdravotníctva"
, v ktorej sa zameral najmä na prevenciu pošmyknutia, potknutia a pádov na zdravotníckych pracoviskách v rámci ZVJS, zodpovednosť služobného úradu, prevenciu úrazov - riadenie rizík. V obrazovej prílohe poukázal na nedostatky, ale aj na zavedenú dobrú prax a praktickú prevenciu. Aktivity sa zúčastnilo viac ako 80 zdravotníckych pracovníkov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.