Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Čo ponúkajú programy "Bezpečný podnik" a "Zodpovedný zamestnávateľ", a ako v nich uspieť?

Dátum: Rubrika: NIP INFORMUJE

Práve ste si prečítali názov príručky, ktorú vydáva Národný inšpektorát práce. Jedná sa o revidovanú príručku, aktualizovanú pre rok 2021. Nie je to však len názov, je to cieľ. Je to snaha každého zamestnávateľa, aby jeho zamestnanec mohol hrdo vyhlásiť: „Pracujem v bezpečnom podniku a pre zodpovedného zamestnávateľa.“ A ako teda v týchto programoch uspieť? Poďme sa na to bližšie pozrieť spoločne.
 
Program "Bezpečný podnik"
je zavádzanie vhodného systému BOZP u zamestnávateľov v SR. Vytvorením primeraného mechanizmu, ktorý zabezpečí správny prístup zamestnávateľov v oblasti BOZP, možno dosiahnuť trvalé zvyšovanie úrovne BOZP. Riešenie otázok súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia a v širšom meradle s vytváraním priaznivých pracovných podmienok a pracovných vzťahov, prináša optimalizáciu pracovného procesu a pozitívny ekonomický efekt. Prináša zníženie strát, vyššiu produktivitu, efektívnosť a kvalitu práce - znamená lepšiu prosperitu podniku a tým aj celej spoločnosti. Na druhej strane má aj dôležitý humánny aspekt, ktorý prezentuje kultúrnu a spoločenskú úroveň zamestnávateľa a štátu.
Účasť v programe "Bezpečný podnik"
(ďalej len "BP") je dobrovoľná. Záujemcovia, ktorí sa prihlásia do tohto programu a splnia stanovené podmienky programu, získajú osvedčenie (certifikát) s názvom "Bezpečný podnik". Osvedčenie je udelené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Osvedčenie (certifikát) BP vyjadruje, že je u zamestnávateľa zavedený a uplatňovaný primeraný systém riadenia BOZP. Podmienkou pre získanie osvedčenia (certifikátu) je však nielen zavedenie systému riadenia BOZP, ale aj celková úroveň starostlivosti o BOZP, kultúra práce, nízka úrazovosť, úroveň sociálnej starostlivosti, úroveň protipožiarnej bezpečnosti v nadväznosti na plnenie povinností v tejto oblasti a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí správnych orgánov vo veciach životného prostredia.
Čo je motiváciou účasti pre zamestnávateľov v programe "Bezpečný podnik":
-
získanie osvedčenia (certifikátu) BP a možnosť používať logo programu BP, ktoré mu môže získať konkurenčnú výhodu oproti iným zamestnávateľom najmä pri výbere dodávateľov a partnerov pre iné firmy a najmä pre veľké podniky,
-
zviditeľňovanie sa na reklamnom priestore,
-
zlepšenie úrovne BOZP a pracovných podmienok, ktoré vedú k:
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.