Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Novela vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Dátum:

Novela vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

Novela vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
Ing.
Tamara
Paceková
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vypracovalo tento návrh vyhlášky na základe vlastnej iniciatívy a podnetu zamestnávateľov, ktorí prevádzkujú vyhradené technické zariadenia elektrické, zaraďujú tieto zariadenia medzi vyhradené technické zariadenia elektrické a vykonávajú na týchto zariadeniach odborné prehliadky a odborné skúšky v ustanovených lehotách.
Cieľom novely vyhlášky je spresnenie vymedzenia elektrickej inštalácie
uvedenej v prílohe č. 1 III. časti skupine A písmene g) vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
Súčasná definícia písm. g) vo vyhláške č. 508/2009 Z.z. je nasledovná:
"elektrická inštalácia v priestore s mimoriadnym nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom v mokrom prostredí s vonkajším vplyvom AD3 až AD8 alebo dotykom s potenciálom z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.