Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Ochrana zdravia pri práci - nové a revidované limity pre nebezpečné chemické faktory v pracovnom prostredí

Dátum: Autor/i: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Rubrika: LEGISLATÍVA Zo seriálu: Ochrana zdravia pri práci - nové a revidované limity pre nebezpečné chemické faktory v pracovnom prostredí

V tomto článku prinášame prehľad zmien v technických smerných hodnotách karcinogénov, informácie o prechodných obdobiach, počas ktorých sa bude uplatňovať príslušná technická smerná hodnota u arzénu, berýlia, kadmia a ich zlúčenín, o doplnení pracovných procesov s rizikom chemickej karcinogenity o nové činnosti, ako aj o zmenách súvisiacich s posúdením a schvaľovaním prevádzkových poriadkov na pracoviskách, na ktorých sú zamestnanci pri práci exponovaní karcinogénnym a mutagénnym faktorom.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.