Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Priemysel 4.0, digitalizácia, robotika a ich pôsobenie v oblasti BOZP (3.)

Dátum: Rubrika: TRENDY

Názov „robot“ v zmysle nahradenia ľudskej činnosti po prvýkrát použil v roku 1922 spisovateľ Karel Čapek vo svojej divadelnej hre „Rozumové univerzálne roboty“. V súčasnosti je toto slovo aplikované v celosvetovom meradle a vo všeobecnosti v priemysle označuje automatizované stroje, ktoré nahrádzajú vo výrobe ľudí a čiastočne alebo úplne ich dokážu nahradiť. Téma robotov a robotizovaných pracovísk bude predmetom tohto článku.

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)
Roboty a robotizované pracoviská
Issac Asimov vo svojom diele The caves of steel, Galaxy No. 13, 1950 ustanovil tri robotické zákony:
1.
Robot nesmie ublížiť človeku alebo svojou nečinnosťou dopustiť, aby mu bolo ublížené.
2.
Robot musí poslúchnuť človeka okrem prípadov, keď je to v rozpore s prvým zákonom.
3.
Robot sa musí chrániť pred poškodením okrem prípadov, keď je to v rozpore s prvým alebo druhým zákonom.
Pojem "robot" taktiež dobre vystihuje definícia Ing. Ivana Havla, CSc.:
"Robot je automatický alebo počítačom riadený integrovaný systém, schopný autonómnej, cieľovo orientovanej interakcie s prirodzeným prostredím, podľa inštrukcií od človeka. Táto interakcia spočíva vo vnímaní a rozpoznávaní tohto prostredia a v manipulovaní s predmetmi, resp. v pohybovaní sa v tomto prostredí."
[1]
Podľa vymedzenia Medzinárodnej robotickej asociácie priemyselný robot je
"riadené automaticky programovateľné, multifunkčné manipulačné zariadenie s minimálne tromi programovateľnými osami, ktoré môžu byť buď pripevnené na mieste, alebo môžu byť mobilné, určené na použitie v priemyselných automatizovaných aplikáciách"
(ako je vymedzené v norme ISO 8373: 1994).
Robotické zariadenia predstavujú v súčasnosti plne rozvinuté technické systémy, ktoré efektívne spolupracujú s výrobnými systémami ako v priemyselných odvetviach, tak aj v nevýrobných a nepriemyselných odvetviach. Súčasná produkcia robotických zariadení dosiahla vysokú technickú úroveň, ktorá sa ďalej zvyšuje vďaka vplyvu vývoja jednotlivých subsystémov, ale aj vďaka inovácii prvkov podieľajúcich sa na architektúre a morfológii. [2]
Prvý priemyselný robot bol nasadený v roku 1959 v závode General Motors v Trentone v štáte New Jersey a jeho úlohou bolo vyberať horúce kovové odliatky zo stroja a ukladať ich na určené miesto. Robotické rameno s označením Unimate 1900 sa stalo vôbec prvou robotickou technológiou masovo rozšírenou v priemyselnej automatizácii, keďže krátko nato sa v zlievarenstve nasadilo ďalších 450 kusov tohto robota. Za vyše polstoročie od svojho zrodu prešla robotika značným vývojom, ktorý pre priemyselnú sféru vyprofiloval niekoľko základných typov robotov. Vo fabrikách dnes už prakticky neexistuje opakujúca sa činnosť, ktorá by sa nedala robotizovať. Roboty možno podľa ich predpokladaného použitia klasifikovať ako priemyselné roboty alebo servisné roboty. Servisné roboty sú určené na podporu, sprevádzanie ľudí a starostlivosť o nich, majú spoločné prostredie s človekom a vykazujú základné inteligentné správanie na plnenie určených úloh.
Roboty sa rozdeľujú do troch tried:
1.
roboty 1. triedy nahrádzajú človeka pri práci v špinavom, nebezpečnom prostredí a pri zdĺhavých operáciách;
2.
roboty 2. triedy pracujú v úzkom kontakte s ľuďmi s cieľom zvýšiť ich komfort, ako napr. zábava, pomoc seniorom, starostlivosť o pacientov alebo spolupráca s ľuďmi;
3.
roboty 3. triedy pracujú na človeku, napríklad medicínske roboty na diagnostiku, chirurgiu, ošetrenie a rehabilitáciu.
Roboty boli pôvodne vytvorené na vykonávanie jednoduchých pracovných činností, ale čoraz častejšie sa vyrábajú na účely myslenia za použitia umelej inteligencie. Základné delenie robotov je znázornené na obrázkoch č. 1 a 2.
 

 

Štruktúra robotov a robotických manipulátorov

Roboty predstavujú zložité integrované systémy, ktoré podľa ich zostrojenia tvoria:

•   Mechanická štruktúra robota – pozostáva z týchto hlavných častí:

–  základňa,

–  článková konštrukcia,

–  strojové pohony,

–  ochranné kryty,

–  ochranné zariadenie.

•   Elektrické a elektronické zariadenia robota – napriek svojej rozmanitosti ich účelovo tvoria:

–  vnímací systém,

–  riadiaci systém,

–  ovládací systém,

–  silové ovládacie prvky.

Na základe tohto prehľadu konštrukčného usporiadania a hlavných funkcií robota sa vytvárajú podmienky na diferencované zostavovanie bezpečnostných požiadaviek.

Robotizované pracovisko

Robotizované pracovisko (ďalej len „RP“)

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.