Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Stavebný stroj - spoľahlivý partner k výkonu pri zodpovednom dodržiavaní BOZP (2.)

Dátum: Rubrika: BOZP ADRESNE Zo seriálu: Stavebný stroj - spoľahlivý partner k výkonu pri zodpovednom doržiavaní BOZP (2.)

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)

V minulom čísle sme sa v prvej časti článku dotkli všeobecne oblasti stavebníctva, historického vývoja strojov a zariadení, pojmológie, delenia strojov a dokumentácie, či systému povolených, či /a/ zakázaných činností,... Poďme teda ďalej, k nemenej dôležitým a ďalším zaujímavým témam, napr. obsluhe strojov a zariadení, popisom skutočných úrazových dejov z praxe a následným ďalším okruhom, ktoré sme pre Vás pripravili, aby sme Vám poskytli čo najkomplexnejší, ucelenejší/plastickejší náhľad na problematiku stavebníctva, v symbióze s činnosťou stavebných strojov a zariadení.

Obsluhy strojov a zariadení
Obsluha stavebného stroja a zariadenia je špecifickou osobou s osobitým zameraním pracovnej činnosti, ktorá je na príslušnú skupinu strojov zaškolená, prakticky zaučená s príslušným dokladom pre riadenie a obsluhu stavebného stroja. Je to spravidla odborný pracovník, ktorý po získaní dostatočnej, mnohoročnej praxe u dodávateľa stavebných prác, je často ťažko nahraditeľný adekvátnou náhradou.
Strojník okrem príslušnej kvalifikácie po rokoch získa neoceniteľné praktické skúsenosti pri riadení a obsluhe stroja, jeho údržbe, drobných nenáročných opravách a následne sa prejavuje ako odborný pracovník, ktorý je mimoriadne samostatný, schopný riešiť aj najzložitejšie úlohy pri predpracovnej, pracovnej i popracovnej činnosti.
Počet pracovníkov na obsluhu stroja určujú príslušné technické normy a výrobca v súlade s náročnosťou pracovných podmienok. Spravidla je osádka jednočlenná, prípadne dvojčlenná, no na odľahlých pracoviskách musia byť k stroju pridelení vždy najmenej dvaja pracovníci.
Strojník stavebného stroja počas jeho prevádzky musí prihliadať, okrem iného, najmä na:
-
prvotné oboznámenie sa s pracoviskom,
-
náročnosť príslušného terénu,
-
aktuálne poveternostné podmienky (blatistý terén, sila, smer a rýchlosť vetra),
-
technicko-výkonové parametre stroja, špecifiká práce s rôznymi pracovnými nástrojmi,
-
súčinnosť a bezpečnosť prevádzania činností pri práci viacerých stavebných strojov na pracovisku,
-
svoj zdravotný stav, schopnosti, rozsah praktických skúseností,
-
špecifické pracovné činnosti, ktoré sú prevádzané ojedinele, sporadicky alebo občas,
-
prevádzku a obsluhu vodičov odvozných prostriedkov,
-
činnosti pri cúvaní, spätné pohyby so strojom alebo pracovným zariadením,
-
činnosti pri používaní svetelných či zvukových znamení, podľa potreby zaistiť BOZP,
-
hygienu pri pracovnej činnosti, opravách,
-
činnosti pri prácach v súvislosti s ekologickými predpismi na pracovisku,
-
dostatočné pracovné prestávky na oddych a regeneráciu síl pri časovo náročných pracovných činnostiach,
-
parametre osvetlenia pracovísk,
-
technické problémy počas prevádzky stroja,
-
dostatočný pitný režim pre obsluhy najmä v letnom období, v období horúčav na pracovisku,
-
zabezpečenie vlastnej ochrany organizmu ochrannými pracovnými prostriedkami (pracovný odev, prilba, ochranné rukavice a pod.),
-
zabezpečenie v zimnom období dostatočnou ochranou organizmu pred podchladením (zimné doplnky),
-
zabezpečenie v daždivom období dostatočnou ochranou organizmu pred vlhkom, blatistým terénom (pršiplášť s prípadnou kapucňou, gumené čižmy),
-
prihliadať na hlučnosť, prašnosť, vibrácie alebo blízkosť rôznych inžinierskych sietí.
Kvalifikačné predpoklady pre bezpečnú prevádzku
Pri výkone pracovných činností je strojník povinný mať pri sebe alebo v blízkom dosahu najmä tieto doklady pre prevádzku stavebného stroja a z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.