Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Vyhlásenie o zhode

Dátum:

Vyhlásenie o zhode
Ing.
Daniela
Gecelovská
Je potrebné aby mal zamestnávateľ k dispozícii aj vyhlásenie o zhode spolu s OOPP a inými určenými výrobkami? Výrobcovia, resp. distribútori vyhotovujú kópie vyhlásenia o zhode za poplatok. V zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov je výrobca, dovozca, respektíve ich výhradný zástupca povinný predložiť k nahliadnutiu vyhlásenie o zhode, respektíve na jeho požiadanie vyhotoviť kópiu.
V zmysle § 6 ods. 2 je zamestnávateľ povinný na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov:
-
vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia,
-
bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a viesť evidenciu o ich poskytnutí,
-
udržiavať osobné ochranné pracovné prostriedky v používateľnom a funkčnom stave a dbať o ich riadne používanie.
V zmysle § 2 ods. 4 NV SR č. 395/2006 Z.z. musí zamestnávateľ po
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.