Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zodpovednosť zamestnanca za poškodenie služobného mobilného telefónu

Dátum: Rubrika: EDITORIÁL

Pomerne často sa možno stretnúť v aplikačnej praxi s otázkami zamestnávateľov, či môžu od zamestnancov vyžadovať pomernú časť úhrady nákladov spojených s poškodením mobilných zariadení (najmä mobilného telefónu), ktoré im zverujú do dispozície, alebo požadovať celkovú úhradu nákladov pri ich zistenom poškodení.
Zamestnávatelia majú často vo svojich pracovných poriadkoch obsiahnutú formuláciu o úhrade takejto škody s odkazom na § 185 Zákonníka práce, pričom sa domnievajú, že táto postačuje a je vhodná pre všetky prípady poškodenia, straty alebo zničenia mobilného telefónu. Najčastejšie ide o formuláciu pracovného poriadku v zmysle, že: "Zamestnanec, ktorý prevzal pracovné nástroje alebo prístroje vo vlastníctve zamestnávateľa do svojej dispozície a používa ich na výkon práce na základe písomného potvrdenia, zodpovedá za ich prípadnú stratu alebo poškodenie v zmysle ustanovení
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.