Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2021

Budúce mamičky môžu od 1. apríla 2021 požiadať o novú dávku tehotenské

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa začne od 1. apríla 2021 budúcim mamičkám poskytovať novú dávku tehotenské. Po splnení zákonných podmienok tak môžu získať finančnú pomoc, ktorá im pomôže kompenzovať zvýšené výdavky v období tehotenstva.

SP zverejnila postupy, ako potvrdzovať dlhodobé ošetrovné a tehotenské od 1. apríla 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Od 1. apríla 2021 sa zavádza tzv. dlhodobé ošetrovné a tehotenské a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú potvrdzovať nové tlačivá, ktorými potvrdia skutočnosti rozhodujúce pre posúdenie nároku na tieto dávky.

Rodičia a zamestnaní pacienti dostanú od štátu viac

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Zjednoduší sa aj vyplácanie covidových príplatkov pre pracujúcich Parlament dnes schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou nielen rozširuje, ale aj zvyšuje finančnú pomoc pre ekonomicky najcitlivejšie skupiny ľudí – rodičov a zamestnanýc...

Kto a ako si môže odložiť zaplatenie odvodov za marec 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Dňa 19. marca 2021 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzo...

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za marec 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za marec 2021. Lehota splatnosti sa im predĺži do 30. júna 2021.

WEBINÁR "Povinnosti zamestnávateľa pri zavádzaní kontrolného mechanizmu"

Kategória: Aktuality

AKO ZAVÁDZAŤ KONTROLNÝ MECHANIZMUS A NENARUŠIŤ PRITOM PRÁVO ZAMESTNANCA NA SÚKROMIE?    

Zamestnávatelia môžu žiadať o príspevky z „Prvej pomoci“ až do 100 % celkovej ceny práce

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, už môžu žiadať o príspevky za mesiac február z opatrení 1 a 3 A/B elektronicky prostredníctvom stránky www.pomahameludom.sk. Žiadosti a výkazy môžu posielať do 30. apríla 2021.

Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok pre rok 2021 je 22,66 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa oznamuje, že hodnota bodu pre rok 2021 stanovená pre určenie sumy úrazových dávok je 22,66 eura. V predchádzajúcom roku 2020 predstavovala sumu 21,84 eura, hodnota bodu sa teda zvýšila o 0,82 eura.

Pravidlá vstupu a pobytu zamestnancov na pracoviskách zamestnávateľa platné od dátumu 20. marca 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyhláškou č. 132, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (zverejnená vo Vestníku vlády SR, čiastka 51/...

Podporné obdobie v nezamestnanosti sa predlžuje o dva mesiace, avšak maximálne do 31. mája 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Poberatelia dávky v nezamestnanosti budú môcť v súčasnej pandemickej situácii poberať dávku o dva mesiace dlhšie, maximálne však do 31. mája 2021. Vyplýva to z nariadenia vlády Slovenskej republiky, podľa ktorého sa o dva mesiace predlžuje podporn...

Aj vo februári ostala situácia na trhu práce stabilná a prácu si našlo viac ako 10 000 ľudí

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Trh práce ostáva naďalej stabilný, a to napriek prísnym protipandemickým opatreniam a prebiehajúcej druhej vlne pandémie. Vo februári si našlo prácu 10 335 nezamestnaných ľudí. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidujú viac ako 60 000 voľných ...

Vláda schválila odklad poistného za marec 2021 a upravila určenie poklesu tržieb

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) na nariadenie vlády SR zo dňa 17. marca 2021, ktoré im v čase pandémie umožňuje odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac marec 2021. Vzhľado...

Vláda: Spôsob určovania poklesu tržieb zamestnávateľa sa upraví

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 17. marca (TASR) - Spôsob určovania poklesu tržieb zamestnávateľa sa upraví. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý sch...

Počas koronakrízy si môžu dôchodcovia požiadať o zaslanie dôchodku na účet príbuzného

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Počas koronakrízy môže dôchodca požiadať Sociálnu poisťovňu, aby mu zasielala dôchodok na účet inej osoby. Sociálna poisťovňa tak už počas prvej vlny pandémie vyšla v ústrety najmä tým dôchodcom, ktorí dôchodok poberajú v hotovosti, ale v súčasnej...

Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2020 je 13 596 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využíva pri výpočte minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie. Jeho hodnota za rok 2020 je 13 596 eur.

Ako ukončiť pandemickú PN a OČR: PN ukončí lekár, pri OČR už poistenec nepošle Čestné vyhlásenie

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Pandemickú práceneschopnosť (PN) z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie v súvislosti s ochorením COVID-19 ukončuje vždy ošetrujúci lekár. Poistenec musí kontaktovať lekára (najlepšie telefonicky) a ten podľa jeho zdravotného st...

Pripravovaná novela daňového poriadku má zlepšiť podnikateľské prostredie

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 15. marca (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR predkladá do predbežného pripomienkového konania návrh novely daňového poriadku. Cieľom opatrení je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom s čo najnižším vp...

V nároku na pandemické ošetrovné od 8. marca 2021 sa nič nemení

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa oznamuje, že od 8. marca 2021 sa v podmienkach nároku na pandemické ošetrovné nič nemení.

ŠÚSR: Zamestnanosť v závere roka 2020 klesla o 2 %, ubudlo 50.000 pracujúcich

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 5. marca (TASR) - Zamestnanosť v poslednom štvrťroku 2020 zaznamenala pokles o dve percentá, ubudlo vyše 50.000 pracujúcich. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Opatrenia v rámci núdzového stavu platné od 3. marca 2021 týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

S účinnosťou od 3. marca 2021 vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 123 (zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 94/2021) obmedzila na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu občanov zákazom vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.0...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.