Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Kontroly dodržiavania práva zamestnancov na prácu z domu sa ukázali byť účinným nástrojom v prevencii postupu šírenia nákazy koronavírusom na pracoviskách

Dátum: Rubrika: NIP INFORMUJE

Desiatky inšpektorov práce zo všetkých krajov Slovenska sa v čase od 8. februára do 31. marca 2021 zapojili do mimoriadnej úlohy s cieľom preveriť úroveň plnenia povinností zamestnávateľa na zaistenie ochrany života, zdravia a bezpečnosti na pracovisku, a taktiež preveriť nevyhnutnosť prítomnosti zamestnancov na pracovisku a dodržiavania povinností zamestnávateľa, ktoré mu vyplývajú z práva zamestnanca na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú, aby zamestnanec vykonával prácu z domácnosti.

Počas trvania kontrol uskutočnili inšpektori práce spolu 1041 výkonov inšpekcie práce v 347 subjektoch, pričom zistili 108 nedostatkov, z toho 39 závažných. Za jednotlivé porušenia bolo zamestnávateľským subjektom navrhnutých spolu 15 pokút v celkovej výške 10 150 eur.
Medzi najčastejšie sa opakujúce porušenia v oblasti pracovnoprávnych vzťahov patrilo porušenie Zákonníka práce týkajúce sa evidencie pracovného času, neuvedenie náležitostí pracovnej zmluvy - neuvedenie dĺžky výpovednej doby, výmery dovolenky, výplatných termínov. V oblasti BOZP bolo zistených najviac porušení týkajúcich sa povinností zamestnávateľa vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj porušení v oblasti povinností zamestnávateľa zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, po
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.