Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2020

Potvrdzovanie údajov o materskom na účely nároku na rodičovský príspevok

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: portál Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa naďalej eviduje množstvo požiadaviek poistencov o vystavenie potvrdenia o nároku na materské na účely podania žiadosti o rodičovský príspevok.

Potvrdzovanie údajov o materskom na účely nároku na rodičovský príspevok

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: portál Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa naďalej eviduje množstvo požiadaviek poistencov o vystavenie potvrdenia o nároku na materské na účely podania žiadosti o rodičovský príspevok.

O dávku v nezamestnanosti možno od 1. júla žiadať na úrade práce, netreba chodiť do Sociálnej poisťovne

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: portál Sociálna poisťovňa

Poistenci, ktorí sa od 1. júla 2020 prídu zaevidovať na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do evidencie uchádzačov o zamestnanie, budú môcť po novom priamo na tomto úrade práce požiadať aj o dávku v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne. Ušetri...

SP predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší jeden mesiac, maximálne do 31. augusta 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: portál SP

Vláda Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 rozhodla, že poistencom opäť predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti. Ide už o štvrté predĺženie. Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na štvrté predĺženie podporného obdobia...

Životné minimum sa zvyšuje o 2,2%

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: portál MPSVaR

Životné minimum aj tento rok porástlo. Jeho suma sa pre prvú plnoletú fyzickú osobu zvýšila na 214,83 eura, pre druhú plnoletú fyzickú osobu na 149,87 eura a pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa na 98,08 eura mesačne. Životné m...

Zmeny pri peňažných príspevkoch na kompenzáciu

Kategória: Aktuality Zdroj: portál MPSVaR

Od 1. júla 2020 nastali viaceré zmeny pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, vrátane zvýšenia príspevku na opatrovanie. Zároveň sa zvýšením sumy životného minima upravili aj výšky viacerých peňažných p...

Životné minimum sa zvýši a od 1. júla 2020 ovplyvní niektoré dávky

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: portál Sociálna poisťovňa

Od 1. júla 2020 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 210,20 eur mesačne na 214,83 eur mesačne. Zmena životného minima k tomuto dátumu ovplyvní exekučné zrážky z dôchodkovej dávky a rozhodovanie o vzniku nároku na predč...

Pandemické ošetrovné za jún SP vyplatí len na základe upraveného čestného vyhlásenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: portál Sociálna poisťovňa

V následnosti na otvorenie škôlok a škôl zmenila Sociálna poisťovňa od 1. júna 2020 Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na účely výplaty dávky ošetrovné počas krízovej situácie.

Mimoriadna situácia ovplyvňuje aj platenie odvodov od júla

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR Zdroj: portál MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a vláda prijali počas šírenia pandémie koronavírusu viaceré významné legislatívne zmeny a opatrenia na pomoc SZČO. Aj keď sa núdzový stav skončil v polovici júna, naďalej trvá mimoriadna situácia. Tá od...

Príspevky prvej pomoci aj za jún

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: portál MPSVaR

Od zajtra, 1. júla, môžu záujemcovia žiadať o príspevky v rámci projektu „Prvá pomoc“ za mesiac jún. Termín na podanie májových výkazov, resp. žiadostí s výkazmi uplynie SZČO, ktorí žiadajú o príspevok cez opatrenie 2, dnes o polnoci. Zamestnávate...

Pandemické ošetrovné školákov netreba ukončovať osobitným spôsobom, k 30. 6. 2020 zanikne automaticky

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Pandemické ošetrovné (OČR) počas školských prázdnin rodičom školopovinných detí zaniká automaticky zo zákona. Prestáva byť totiž splnený predpoklad uzatvorenia školy príslušným orgánom, pretože cez prázdniny sú školy uzatvorené zo zákona.

MH SR už začalo vyplácať prvé dotácie na nájomné, odoslalo vyše 25.000 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 26. júna (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR začalo vyplácať prvé dotácie na nájomné, a to už štvrtý deň od vyhlásenia výzvy. Informovalo o tom v piatok komunikačné oddelenie rezortu. Prvým siedmim podnikateľom sa tak na účty čos...

Pandemická OČR od 1. júla 2020: U školákov nárok zanikne, pokračovať môžu len s lekárskym potvrdením

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov školopovinných detí, že školy (základné, stredné) sú bežne cez prázdniny uzavreté podľa školského zákona, a nie na základe mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu COVID-19. Preto nár...

SP zverejnila čestné vyhlásenie pre SZČO, ktorá je povinne poistená k 30. 6. 2020 a nemá povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje tých živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorí nepodali a ani nepodávajú daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019, že pre nich na svojej webovej stránke zverejnila tlači...

Jasle, MŠ, školy a zariadenia sociálnych služieb budú SP zasielať podrobnejšie zoznamy

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje vedenia jaslí, materských škôl (MŠ), škôl a ďalších zariadení sociálnych služieb na ich novú povinnosť pri zasielaní zoznamov „dochádzky“ detí a fyzických osôb, ktoré navštevovali ich zariadenia počas mimoriadnej pand...

Nové informácie týkajúce sa štátnej dotácie na úhradu nájomného

Kategória: Aktuality Autor/i: Accace k.s. Zdroj: News Flash Accace k.s.

V utorok, 23.6.2020 zverejnilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné. V predmetnej výzve zároveň uviedlo podrobnejšie podmienky, ktoré musia byť splnené na strane nájomcu, ab...

Vláda: Prerokovať má balík na podporu podnikania aj viaceré zmeny rezortu práce

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 24. júna (TASR) - Balík opatrení na podporu podnikateľského prostredia, viacero materiálov z dielne ministerstva práce či krátkodobý plánovací dokument zahraničnej politiky SR na tento rok. Aj o týchto témach má v stredu rokovať vláda.

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za jún 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, prostredníctvom ktorého môžu zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) žiadať o odklad splatnosti poistného za jún 2020. Lehota splatnosti sa im predĺži do 31. decembra 2020.

Bezpečnejšie pracoviská, menej závažných úrazov

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: portál MPSVaR

V minulom roku skontrolovali inšpektoráty práce viac ako 28-tisíc zamestnávateľov, vrátane podnikateľov bez zamestnancov. Sledovali u nich najmä dodržiavanie ustanovení Zákonníka práce, zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci či neleg...

Vláda:Opäť bude platiť povinnosť odpracovania 32 hodín pri dávke v hmotnej núdzi

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 24. júna (TASR) - S postupným uvoľňovaním protiepidemiologických opatrení sa má vrátiť do normálu aj postup pri priznávaní a poskytovaní štátnych sociálnych dávok. Napríklad v oblasti poskytovania dávky v hmotnej núdzi bude opäť platiť ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.