Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2022

Zjednodušené podmienky uľahčia ľuďom z Ukrajiny prístup k sociálnym službám

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR nariadením vlády SR dočasne upravuje podmienky v oblasti sociálnych služieb, ktoré odídencom z Ukrajiny uľahčia prístup k sociálnym službám. Návrh nariadenia už schválila vláda. Dočasná úprav...

ÚVZ SR: Hlavný hygienik odporúča stále dodržiavať zvýšený hygienický štandard

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Hlavný hygienik SR Ján Mikas odporúča stále dodržiavať zvýšený hygienický štandard. Podľa jeho slov je to jednoduchá cesta, ako znižovať riziko šírenia COVID-19, ale aj iných respiračných infekcií. TASR jeho stanovisko poskytla hovorkyňa Úradu ver...

Posledný deň na podanie daňového priznania

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Na podanie daňového priznania k dani z príjmov ako aj zaplatenie dane za rok 2021 zostávajú posledné hodiny. Finančná správa zatiaľ prijala 725.100 daňových priznaní, čo predstavuje už viac 60 % z očakávaného počtu. Pre tých, ktorí si túto povinno...

Slovensko-český poradenský deň o dôchodkoch bude 28. apríla 2022 v Banskej Bystrici

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Poistenci a poberatelia dôchodkových dávok, ktorí pracujú alebo pracovali v Česku a na Slovensku, budú mať opäť príležitosť prediskutovať si svoje dôchodkové záležitosti na jednom mieste. Dňa 28. apríla 2022 sa v priestoroch pobočky Sociálnej pois...

Kedy je možné požiadať o podporu v čase skrátenej práce

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zamestnávatelia môžu od 1. apríla tohto roka po splnení zákonných podmienok žiadať o podporu v čase skrátenej práce. Jednou z podmienok oprávnenosti poskytovania podpory je existencia tzv. vonkajšieho faktora. Pričom platí, že má dočasný charakter...

Prezidentka odobrila lex Ukrajina, upravuje aj príspevky za ubytovanie odídencov

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Príspevok za ubytovanie odídencov bude súhrnne maximálne 500 až 1250 eur za mesiac v závislosti od počtu poskytovaných miestností. Vyplácať sa má cez obec. Vyplýva to zo zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine...

Posledné tri dni na podanie daňového priznania

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Daňovníkom vrátane dnešného dňa zostávajú posledné tri dni na podanie daňového priznania (DP) za rok 2021. Finančná správa je pre klientov nápomocná a okrem predĺžených úradných hodín na daňových úradoch a call centre bude od stredy 30. marca k di...

Skončenie pracovného pomeru zamestnanca so zdravotným postihnutím

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Dňa 1. apríla 2022 nadobúda účinnosť novela Zákonníka práce (zákonom č. 82/2022 Z. z.), ktorou sa upravuje postup pri skončení pracovného pomeru zamestnanca so zdravotným postihnutím výpoveďou zo strany zamestnávateľa.

FS predĺžila lehotu na zaslanie dotazníka o transakciách so závislými osobami

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Daňové subjekty majú viac času na zaslanie dotazníka zameraného na zmapovanie transakcií so závislými osobami. Úradu pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS) ho môžu zaslať až do konca apríla tohto roka, namiesto pôvodného termínu 28. marca. V pond...

MF SR: Vojna na Ukrajine zníži slovenské exporty a potlačí nahor ceny

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Vojna na Ukrajine zníži slovenské exporty a potlačí nahor ceny. Invázia Ruska na Ukrajinu negatívne zasiahne slovenskú ekonomiku, ktorá tento rok porastie tempom 2,1 %. V marci a druhom štvrťroku dôjde k výpadkom exportov do Ruska, Bieloruska a Uk...

ISP: Prvá pomoc zabránila prepúšťaniu a pomohla firmám prežiť

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo k marcu 2022 cez 2,42 miliardy eur na udržanie zamestnanosti. Prvá pomoc určená zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom bola počas pandémie hlavným nástrojom na podporu zamestnanosti a...

Žiadať o preplatenie povinného testovania môžu firmy podávať do konca marca

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Rezort hospodárstva pripomína firmám, že žiadosti o preplatenie nákladov na povinné testovanie zamestnancov môžu podávať do konca marca. MH SR zároveň upozorňuje, že na žiadosti podané po 31. marci sa nebude prihliadať. V súčasnosti rezort hospodá...

Výbor vrchných predstaviteľov inšpekcie práce a EU-OSHA spoločne za znižovanie záťaže na pracovisku

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Približne traja z piatich zamestnancov v rámci krajín Európskej únie uvádzajú, že trpia poškodeniami podporno-pohybového aparátu súvisiacimi s prácou. Ide o poškodenia telových štruktúr, ako sú svaly, kĺby a šľachy, ktoré sú zapríčinené alebo zhor...

Pozor na uplatňovanie nezdaniteľnej časti na manžela/manželku

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane (NZČD) na manžela, či manželku. Platí to najmä v prípadoch, ak daňovník počas roka poberal tzv. p...

Zamestnávatelia, pozor na zmeny pri zamestnancoch s tzv. odvodovou úľavou – výnimka sa už skončila

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia si pri platení poistného mohli do konca februára uplatniť tzv. odvodovú úľavu. Mohli tak urobiť za zamestnancov, ktorí boli predtým evidovaní na úrade práce najmenej 12 mesiacov alebo mali trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvin...

Európski ministri práce dnes s Ukrajinou diskutovali o podpore utečencov

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Opatrenia na podporu utečencov v Európe v dôsledku vojenského konfliktu na Ukrajine boli hlavnou témou dnešného video-hovoru ministrov práce a sociálnych vecí Poľska, Česka, Slovenska, Rumunska, Ukrajiny, Estónska, Litvy a Lotyšska. Minister práce...

EÚ uvoľňuje pravidlá štátnej pomoci pre firmy, ktoré čelia sankciám voči Rusku

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Firmy v Európskej únii (EÚ), ktoré zasiahli sankcie uvalené na Rusko, môžu získať štátnu podporu až do výšky 400.000 eur a kompenzáciu nákladov na energiu do výšky 30 %. Umožňuje to uvoľnenie pravidiel EÚ o štátnej pomoci, oznámila v stredu Európs...

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín prinesie pracovnú silu do nedostatkových profesií

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR identifikovalo niektoré profesie s chýbajúcou pracovnou silou a vyvíja úsilie o selektívne otvorenie trhu práce pre vybrané skupiny zamestnancov z cudziny. V tejto súvislosti vláda SR prijala nariade...

Občania Ukrajiny nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že podľa platnej a účinnej legislatívy občan Ukrajiny, ktorý z dôvodu vypuknutia ozbrojeného konfliktu na Ukrajine utiekol z tejto krajiny a bol mu na území Slovenskej republiky udelený tolerovaný pobyt, nemá voči So...

Predĺžené úradné hodiny FS

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Finančná správa vychádza v ústrety svojim klientom. Vzhľadom na to, že na konci marca sú už pravidelne vyťažené daňové úrady, predĺži finančná správa svoje úradné hodiny. K dispozícii bude v predĺžených prevádzkových hodinách klientom aj call cent...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.