Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Júl 2022

Optimalizácia kontaktných miest daňových úradov

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Napredovanie elektronickej komunikácie, pokles počtu spravovaných subjektov, či menej fyzických návštev klientov priviedli finančnú správu k prehodnoteniu fungovania niektorých kontaktných miest daňových úradov na Slovensku. K 1. decembru tohto ro...

FS predĺžila používanie pôvodnej virtuálnej pokladnice do konca augusta

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Podnikatelia môžu využívať pôvodnú aplikáciu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) až do konca augusta. O predĺžení termínu na prechod na novú VRP 2 v piatok informovala Finančná správa (FS) SR.

Práca v zahraničí: Pravidlá sa vracajú k stavu spred pandémie

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Ak ste počas pandémie pracovali v zahraničí na území štátov EÚ ako vyslaní zamestnanci alebo SZČO, zjednodušené osobitné pravidlá pri získavaní potrebných dokumentov A1 zo Sociálnej poisťovne platili do konca júna 2022. Od 1. júla 2022 sa tzv. upl...

Sociálna poisťovňa informovala o odvodových povinnostiach viac ako 170 tisíc SZČO

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v uplynulých dňoch informovala takmer 173 814 živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) o vzniku, zániku alebo o zmene výšky ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich vzťahuje od 1. júla 2022. Listom, v pap...

Mamičky si dávky tehotenské a materské vybavujú v Sociálnej poisťovni jednoduchšie

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Mamičky si dávku tehotenské vybavujú v Sociálnej poisťovni bez osobnej návštevy pobočky. K dávke materské sa dostanú bez predkladania rodného listu dieťaťa. Rovnako nemusia navštevovať pobočku Sociálnej poisťovne, ak poberajú rodičovský príspevok ...

ÚPV: Duševné vlastníctvo môže byť aj úverovým produktom

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Určenie hodnoty duševného vlastníctva a jeho ďalšie speňažovanie by mohlo pomôcť malým a stredným podnikom využiť ich aktíva, a to napríklad vo forme zábezpeky pri úvere. Firmy by tak mohli pozornosť obrátiť na podnikanie a nie na otázku, ako svoj...

Horúčavy na pracovisku

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Každý rok počas horúčav dochádza na pracoviskách k viacerým prípadom nevoľnosti, alebo ochorení súvisiacich so zvýšenými teplotami. Predchádzaniu týchto prípadov je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť, pretože v extrémnych prípadoch môže prehria...

Nezamestnanosť na Slovensku klesá piaty mesiac po sebe

Kategória: Aktuality Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Miera evidovanej nezamestnanosti kontinuálne klesá od februára tohto roka. Neustále sa znižuje aj počet dlhodobo nezamestnaných. V júni ich úrady práce sociálnych vecí a rodiny evidovali najmenej od januára 2021.

Firmy odviedli za minulý rok na dani z príjmu medziročne o 18 % viac

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Za minulý rok odviedli firmy do štátneho rozpočtu daň vo výške 3,2 miliardy eur. V porovnaní s rokmi 2020 a 2019 ide o nárast na úrovni pol miliardy eur, teda 18,2 %. Najviac sa vlani darilo priemyselným spoločnostiam, veľkoobchodu, maloobchodu, f...

Vláda schválila udelenie víz zamestnancom zahraničných firiem z tretích krajín

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Zamestnanci z tretích krajín presunutí zo zahraničia na Slovensko u rovnakého zamestnávateľa môžu dostať národné pracovné vízum. Vyplýva to z nariadenia o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum relokovaným štátnym príslušníkom tretej kra...

Na ktorý účet alebo adresu je možné vyplácať tzv. krátkodobé dávky

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viaceré dávky zo Sociálnej poisťovne si už môžu poistenci nechať posielať na ktorýkoľvek účet v banke alebo na účet pobočky zahraničnej banky, nemusia byť ich majiteľmi. Umožnila to zmena zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. júna 2022. D...

Viac podaných daňových priznaní

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Za rok 2021 si v tomto roku povinnosť podať daňové priznanie (DP) k dani z príjmov splnilo viac daňovníkov. Porovnaním rovnakého obdobia predchádzajúcich rokov 2021 a 2020  finančná správa eviduje v tomto roku nárast podaných DP o 2,35 %, celkovo ...

Sociálna poisťovňa posiela informáciu o poistnom aj SZČO s prerušeným poistením

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch posiela samostatne zárobkovo činným osobám listy, v ktorých im oznamuje vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia a výšku ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich vzťahuje od 1. júla 2022. Týka s...

Pandemická OČR počas prázdnin: v týchto prípadoch je možné poberať dávku

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

V niektorých životných situáciách môžu rodičia či iní poistenci dostávať zo Sociálnej poisťovne dávku pandemické ošetrovné aj počas letných školských prázdnin. Môže sa tak stať v prípade detí materských škôl, ktoré budú počas prázdnin príslušným o...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.