Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť Národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum: Rubrika: AKTUÁLNE ZO SVETA

TELEPRÁCA

Preklad a redakčná úprava: Ladislav Kerekeš, Národné kontaktné miesto EU-OSHA v SR

V súvislosti s aktuálnym zákazom vychádzania na zabránenie pandémii ochorenia COVID-19 musia milióny Európanov pracovať z domu na plný úväzok, aby obmedzili riziko nákazy koronavírusom. Ide o novú skutočnosť, ktorá sa môže vypomstiť na fyzickom i duševnom zdraví. Preto je dôležité vedieť, ako sa môžu zamestnanci účinne chrániť aj počas telepráce z domu.

Teleprácu možno definovať ako použitie informačných a komunikačných technológií (ďalej len "IKT") - ako sú napríklad smartfóny, tablety, notebooky a stolné počítače - na účely práce mimo pracoviska zamestná­vateľa. [1]
V posledných rokoch, najmä však v posledných mesiacoch, pribúda prípadov telepráce. Je to nepochybne predovšetkým vďaka pokroku v oblasti informačno-komunikačných technológií, ku ktorému došlo v posledných rokoch, a pravdepodobne kvôli niektorým výhodám spojeným s prácou na diaľku. Pravdepodobne sa to dá vysvetliť aj postupným odstraňovaním niektorých faktorov, ktoré doteraz bránili prijatiu schémy telepráce v podnikoch, ako je napríklad istý manažérsky odpor či odmietavý postoj k práci na diaľku. Krízový stav v oblasti verejného zdravia v spojitosti s pandémiou COVID-19 však podnietil mnohých pracovníkov, aby začali pracovať z domu vôbec po prvý raz, pričom mnohí z nich takto začínajú pracovať aj systematickejšie.
Telepráca však môže mať vplyv na bezpečnosť a ochra­nu zdravia pri práci (BOZP) pracovníkov, ktorí pracujú na diaľku. Z tohto dôvodu musia byť zamestnávatelia aj zamestnanci informovaní o rizikách spojených s domácou prácou na diaľku a musia ich riešiť zavedením primeraných preventívnych a kontrolných opatrení. Tento článok obsahuje niekoľko rád a tipov [2] zameraných na zaistenie zdravia a pohody ľudí pracujúcich na diaľku.
Ďalšie zdroje týkajúce sa BOZP a telepráce, či domácej práce na diaľku (príručky, usmernenia, infografiky, kontrolné zoznamy) sú k dispozícii v dokumente "Praktické nástroje a usmernenia o poruchách podporno-pohybovej sústavy", ktorý vypracovala agentúra EU-OSHA a ktorý môžete nájsť na stránkach agentúry (https://osha.europa.eu/sk/themes/musculoskeletal-disorders/practical-tools-musculoskeletal-disorders).
Výhody a nevýhody práce na diaľku v kontexte zdravia a pohody pri práci [3]
Telepráca ponúka zamestnávateľom aj zamestnancom mnoho výhod, ale je možné, že tieto výhody - v závislosti od špecifík situácie v oblasti telepráce a jej (nedostatočného alebo neprimeraného) riadenia - sa môžu stať aj nevýhodami a vystaviť pracovníkov určitým zvýšeným pracovným rizikám.
Výhody
Zamestnanec
-
zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom,
-
možnosť pracovať aj napriek zníženej mobilite v dôsledku choroby alebo zdravotného postihnutia,
-
zníženie času a nákladov na dochádzanie (a stresu a únavy z dopravy),
-
flexibilné plány a viac voľnosti pri rozhodovaní o plánovaní pracovného času,
-
možné zvýšenie autonómie v práci.
Zamestnávateľ
-
znížené riziko dopravných nehôd z dôvodu obmedzeného cestovania,
-
úspora kancelárskych priestorov a súvisiace náklady,
-
zvýšenie atraktivity spoločnosti: prilákanie a udržanie kvalifikovaných pracovníkov,
-
vyššia flexibilita obchodných aktivít a služieb.
Nevýhody
Zamestnanec
-
ťažkosti s oddelením platenej práce od súkromného života,
-
izolácia a nedostatočný prístup k zdieľaniu formálnych a neformálnych informácií, ktoré sa uskutočňujú na pracovisku,
-
zmeny v charaktere sociálnych pracovných vzťahov (kolegovia, vedenie) z dôvodu vzdialenosti,
-
dlhá pracovná doba (flexibilný rozvrh sa môže stať nevýhodou, ak si pracovník nestanoví časové limity),
-
vykonávanie práce mimo riadnej pracovnej doby (vo voľnom čase),
-
konfrontácia s problémami osamote, bez náležitej podpory (a s tým spojený stres),
-
rozvoj muskuloskeletálnych porúch, ak nie sú správne zvládnuté ergonomické aspekty spojené s prácou s IKT (držanie tela, nedostatočne vybavené počítačové pracovné stanice atď.).
Zamestnávateľ
-
zvýšené riziká z hľadiska BOZP, ak sa nevykonáva (správne) hodnotenie riz
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.