Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Poskytovanie bezpečnostno -technickej služby pre iný subjekt

Dátum:

Poskytovanie bezpečnostno -technickej služby pre iný subjekt
Ing.
Daniela
Gecelovská
PhD.,
Národný inšpektorát práce
Môže náš zamestnanec, ktorý je zamestnaný ako špecialista BOZP a PO a vykonáva bezpečnostno-technickú službu (ďalej "BTS") u zamestnávateľa s počtom 200 zamestnancov, vykonávať činnosť BTS aj v inom subjekte s počtom zamestnancov od 30 do 50? Ak áno, za akých podmienok?
Vaša otázka je položená všeobecne, nie sú v nej uvedené relevantné údaje o zamestnávateľovi, nie je uvedená ani odborná spôsobilosť špecialistu BOZP a PO, a preto nie je možné zaujať konkrétne stanovisko. Vychádzajúc z týchto skutočností ďalej uvádzame nasledovné:
V zmysle § 21 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon č.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.