Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
Komunikácia a propagácia na úrovni EU-OSHA
Základným princípom komunikácie na úrovni EU-OSHA je povinnosť konzultácie objednaných aktivít so sociálnymi partnermi. Uzávierka všetkých aktivít je striktne daná a je stanovená na 15. novembra kalendárneho roka. Najviac aktivít sa koncentruje na obdobie od polovice septembra do polovice novembra. V budúcnosti by sa mali viac využívať okrem Európskeho týždňa BOZP aj iné významné dátumy, napr. 28. apríl, ktorý je Svetovým dňom BOZP, Deň rodín - 15. máj, Deň bez tabaku - 31. máj, Deň boja proti detskej práci - 12. jún, Deň starších - 1. október, Deň mentálneho zdravia - 10. október a iné.
Na aktivity organizované v rámci kampane v roku 2017 bolo vyčlenených 1,1 milióna eur. Najväčší záujem, až 64% zo všetkých objednávok predstavujú semináre, za nimi s podielom 12% sú mediálne aktivity ako exkurzie, rádiové vysielania a okrúhle stoly s novinármi. Na základe objednávok FOP bude v roku 2017 vyexpedovaných 107 305 tlačených publikácií a vyše 30 tisíc filmov Napo. Z propagačných materiálov boli najviac žiadané letáky a DVD filmy, obe položky po 26% z celkového objemu. Z darčekových predmetov najžiadanejšou položkou boli perá (30%) a zápisníky (19%).
Na propagáciu kampane a ďalších aktivít EU-OSHA sa využívajú aj sociálne siete. Podľa posledných štatistík má Twitter 15 943 používateľov, Facebook 21 569 a Linkedin 10 430. Top krajiny v propagácii kampane, ktoré majú najviac návštev EU-OSHA na sociálnych sieťach sú Maďarsko, Španielsko, Taliansko, Rakúsko, USA, Francúzsko a Česká republika. Novinky kampane (Campaign newsletter) možno získať v elektronickej podobe prostredníctvom objednania na webovej stránke EU-OSHA.
Napo - onedlho oslávi svoje 20-te narodeniny
Tohto roku bude už 20 rokov, odkedy posolstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci odovzdáva na európskych pracoviskách obľúbený hrdina kreslených filmov Napo. Jeho narodeniny oslávi EU-OSHA organizovaním viacerých aktivít. Prvou z nich bude Európsky deň, pripadajúci na 28. apríla a aktivity na jeho podporu, trvajúce až do 9. mája 2017. Je to aktivita organizovaná v spolupráci s Metrom Bilbao. Jedna sekcia venovaná Napovi bude aj v programe svetového kongresu, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. - 6. septembra 20
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.