Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality

Dátum:

Činnosť národného kontaktného miesta EU-OSHA a medzinárodné aktuality
Ing.
Laurencia
Jančurová
Národné kontaktné miesto EU-OSHA
EU-OSHA
Medzinárodný deň za odstránenie násilia na ženách
25. november patril myšlienke odstránenia násilia na ženách, a to nielen v domácom, ale aj pracovnom prostredí. Ženskú pracovnú silu zahrňujeme medzi tzv. prioritné skupiny. Vychádza sa pritom zo štatistických údajov, ktoré hovoria o 45% zastúpení žien v zamestnaneckej populácii EÚ. Pri príležitosti spomínaného medzinárodného dňa bolo pripomenuté, že domáce násilie sa môže presunúť na pracovisko a spôsobiť vážne problémy tým, ktorí sú takémuto násiliu vystavení a nevedia sa brániť. Správa zdôrazňuje, že ženy sú často vystavené násiliu v prvej línii zo strany verejnosti na pracovisku, keďže tvoria prevažnú väčšinu zamestnancov v odvetví sociálnych služieb, v opatrovateľských povolaniach, v obchode a iných službách verejnosti. Téma obťažovania a násilia nie je úplne nová. Agentúra sa výskumom na túto tému intenzívne venovala ešte pred rokom 2011, kedy bola publikovaná správa na tému "Obťažovanie a násilie na pracovisku: európsky obraz". Publikácia predstavuje násilie a obťažovanie na pracovisku na základe medzinárodných a národných štatistík, ako aj výsledky vedeckých štúdií o dôvodoch a dôsledkoch súvisiacich s násilím v súvislosti s prácou. Prieskum pozostávajúci z analýz zozbieraných prostredníctvom kontaktných miest v rámci EÚ naznačuje, že úroveň povedomia a uznanie problémov násilia a obťažovania je v mnohých členských štátoch EÚ nedostatočná. Je jasná potreba podporovať a šíriť osvedčené postupy a preventívne opatrenia na národnej úrovni, v kontexte s národnými špecifikami. Niektoré opatrenia navrhované EÚ, ILO, WHO a národnými expertami sú zahrnuté v správe, ktorá je k dispozícii v anglickom jazyku a dá sa voľne stiahnuť v pdf formáte z web stránky agentúry.
Rodové hľadisko je zahrnuté aj do ďalších publikácií, ktoré agentúra vypracovala, vrátane správ o hluku, ochoreniach a poškodeniach podporno-pohybovej sústavy a o mladých zamestnancoch. Predmetom ďalších správ a int
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.